Skip to content

Afgørelser

På denne side finder du afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet. Afgørelserne bliver redigeret og lagt på hjemmesiden med en kort beskrivelse af såvel hændelsesforløbet som nævnets afgørelse og afgørelsen i 1. instans. Dette gælder for alle afgørelser truffet efter den 1. maj 2009, hvor denne hjemmeside blev oprettet.

Det er muligt at søge i disse afgørelser via skadekoder, afgørelsestyper og om det er en ændring eller stadfæstelse.

Fritekst søgning:
Bedøvelse i forbindelse med fyldningsbehandling med efterfølgende gener til følge. Årsagssammenhæng i forhold til erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Nuværende behov for behandling er ikke en følge af mangelfuld behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling og nuværende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med behov for kirurgisk rodbehandling og ikke fjernelse af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med implantatkrone. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfil og nuværende behov for behandling. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende behov for fjernelse af rod og knoglestykke. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med rodfyldning forbi den knækkede rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandlinger og nuværende behandlingsbehov. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af flere tænder og nuværende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Den udførte tandreguleringsbehandling incl. fjernelse af tand med efterfølgende behov for ny tandreguleringsbehandling til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende retraktion af tandkød samt behov for ny tandreguleringsbehandling til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis og caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for behandling af nabotænder samt smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for behandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Ej mangelfuld behandling og diagnostik af caries og parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling og efterfølgende behov for behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med udpresning af rodfyldningsmateriale og efterfølgende kæbehulebetændelse/ bihulebetændelse til følge. TSAN ændrede Tryrgs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende behov for fjernelse af løsnet knoglestykke. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Helbredelsesudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af visdomstand med efterfølgende betændelse i håndled til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af nabotand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med gennemboring til følge og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med parietal perforation, for lang rodfyldning samt senere tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fjernelse af krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge samt behov for ny implantatbehandling. Ny implantatbehandling er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende føleforstyrrelser samt udvikling af sænkningsabsces til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med behov for rodbehandling og stiftopbygning. Udgiften til ny bro dækkes ikke. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantat- og brobehandlinger samt behov for rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for behandling skyldes grundlidelse og ej mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udførte tandbehandlinger og tab af tænder. TSAN tiltrådt Trygs afgørelse.
Fejlagtig fjernelse af blivende tand og efterfølgende behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med rodfyldningsoverskud til følge og senere tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udbedringsmetode. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udbedringsmetode. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny bro og søvnapnøskinne. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling og senere udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med gennembrydning til bihulen til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af knoglefragmenter og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med rodstift og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling og behandling af parodontitis. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantatitis. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny retentionstråd. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for yderligere behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN hjemviser sagen til Tryg til fornyet behandling.
De udførte tandbehandlinger og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med delvist ændret begrundelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med øget behandlingsbehov til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse om afvisning af genoptagelse.
Parietal perforation med rodfyldningsoverskud til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med mulig nerveskade til følge. TSAN hjemviste sagen til Tryg til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling, inkl. udtrækning af tænder og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og eventuelle gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med rodstift. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandbevarende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling efter anlæggelse af lokalbedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med mulig nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Eventuel behov for nye implantater og proteser. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende hævelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen.
Tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende gener og behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Nuværende behov for rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse om afvisning af genoptagelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende tab af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Krone- og protesebehandlinger. Eventuel omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende kronisk betændelse til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling udført af den sociale tandpleje. TSAN ophævede Trygs afgørelse på grund af manglende kompetence til at træffe afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fjernelse af tand med efterfølgende tab af tænder og knogle til følge samt eventuel nerveskade. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil uden yderligere behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for behandling samt nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende behov for behandling. Skadesomfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med mulig nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fjernelse af forkert tand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandrensning og fyldningsbehandling med efterfølgende endocarditis til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fyldningsbehandling med efterfølgende smerter. Forældelse i forhold til udbedring af skaden. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandrensning og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandlinger med kroner med beslibning af andre tænder til følge. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Erstatnings omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og beslibning ved brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse med behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuldt diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende behov for fjernelse af rod. Godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for kronebehandlinger. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende rodfyldningsoverskud og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietale perforationer med efterfølgende tab af tænder til følge. Fradrag og godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår fradraget.
Brobehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende infektion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny fyldningsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med delprotese og efterfølgende tab af tand. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand, som erstattes med implantat. Efterfølgende tab af implantat. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Indikation for de udførte tandbehandlinger. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende uberettiget fjernelse af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandbehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og smerter efter blegning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Skadesomfanget. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger og evt. efterfølgende gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med eventuelle føleforstyrrelser til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling under narkose med efterfølgende nerveskade i nakke/skulder til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende rodfraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling i overkæben og efterfølgende behov for behandling i underkæben. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej fjernelse af overtalligt tandanlæg. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rod- og kronebehandling og fortsatte gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med delprotese og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med varmepåvirkning af underkæben. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af revne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand er ikke en følge af mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for behandling af tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af knoglefæste og rodresorptioner. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Forsinket diagnostik og behandling af resorption samt knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse og behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Tandbevarende behandlinger og nuværende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener samt behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fejlboring i forbindelse med rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for rodbehandling af nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang inkl. fradrag. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende behov for ny rodbehandling på grund af rodfyldningsmateriale uden for roden. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fjernelse af tænder som følge af grundlidelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fjernelse af forkert tand med efterfølgende genplacering og senere ændring af sammenbiddet. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil uden behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med broer og kroner og patientens gener i form af muskel- og kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende føleforstyrrelse. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandregulering. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende ændring i tandstillingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling efter anlæggelse af lokalbedøvelse med nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
4971/22: Udtrækning af tand med efterfølgende henfald af knogle og behov for behandling med nerveskade til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Kirurgisk rodbehandling efter anlæggelse af lokalbedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Indikation for udtrækning af tænder og erstatning med helprotese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ikke skade som følge af mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og uberettiget udtrækning af tand. Skadens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og eventuelle efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling som følge af rodresorption og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling samt tandrodsrensninger og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende føleforstyrrelser og mulige kæbeledssymptomer. Sagen hjemvises til Tryg til fornyet behandling.
Kirurgisk rodbehandling med brandskade på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand på grund af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand. Tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Forsinket diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende tab af andre tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tand mistes som følge af grundlidelse, rodspidsbetændelse og ikke mangelfuld rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende omfattende betændelse til følge samt mulig nerveskade. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand samt behov for behandling af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med abutment og krone og efterfølgende nerveskade. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis medførende tab af knogle. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende behov for behandling igen. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af visdomstand med kæbefraktur til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen.
Parietal perforation med efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og henvisning vedrørende knoglebetændelse samt efterladt rod. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fjernelse af tænder med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling med krone. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Overskæring af bro og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Behov for bidskinne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling medførende skade på anden tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling og/eller omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Pudsning af fyldning med skade på læben til følge. Erstatningen under minimumsgrænsen på 1.000 kr., da godtgørelse for varigt mén er under 5%. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis med tab af tænder og forøget behandlingsbehov til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej manglende diagnostik og behandling af resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og behov for nye fyldninger/ kroner. Forældelse og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende rodresorptioner til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling efter anlæggelse af bedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldningsbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parietal perforation med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Protesebehandling med efterfølgende langvarigt forløb til følge og behov for anden behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med behov for fjernelse af filen i forbindelse med den oprindelige rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende tab af knogle. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af rodresorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand samt behov for rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries samt fyldnings- og kronebehandlinger. Omgørelse. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny plastopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge samt kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende infektion med behov for ny pacemaker. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for behandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og rødder med efterfølgende smerter til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandlinger og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fyldningsbehandling og nye kroner. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og eventuel knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
4828/21: Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og nuværende behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og slid m.m. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og behov for rodbehandling som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende neuropatiske smerter og hovedpine til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende med knogletab og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Manglende tandreguleringsbehandling med efterfølgende slid af fortænderne til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behandling med bidskinne og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og tab af tand som følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterladt rod til følge. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Protesebehandlinger og cyste. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende kæbeledsproblemer med væskeansamling i kæbeled til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fyldningsbehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Gennembrydning af rodsoklen med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrag og erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår fradrag.
Rodbehandling og eventuel knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af cyste med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Ikke behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og behov for fjernelse af fil før færdiggørelse af rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning var ikke nødvendig. Erstatning under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand, behov for rodbehandling og nye kroner. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med perforation til kæbehulen til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med cementrester og knogletab til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatkrone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandlinger samt kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med afkortede rødder til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning med brug af matrice og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Afslutning af sagen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende tilbagetrækning af tandkød m.m. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandbehandlinger og nuværende behandlingsbehov. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende fraktur af kæben til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og patientens nuværende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for rodspidsamputation. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil og ny rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende absces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling af tand med plastfyldning, rodbehandling og senere udtrækning af tand med efterfølgende kroniske smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Kronebehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende eventuelle behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel knækket rodfil samt betændelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand samt udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade og mistet smagssans til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kroner og protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil samt ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldningsoverskud med efterfølgende behov for behandling samt medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling af caries og efterfølgende behov for rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt kronebehandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantater. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og bidfunktionelle gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for ny behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med gennembrydning til følge og tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for fjernelse af fil. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantat. En behandling, der ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med rodstift og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med gennembrydning af kæbehulen til følge. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld behandling af rodspidsbetændelse m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling/ brobehandling og efterfølgende tilbagetrækning af tandkødet. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodstift med parietal perforation til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende hævelse og nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår godtgørelse for svie og smerte.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodifil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og behov for ny behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling og fuldkæbebro. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling, stiftopbygning og ny krone. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet vurdering i Tryg.
Rodbehandling og efterfølgende absces og ardannelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Oprensning af betændelse ved implantater og fortsat betændelse samt smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende nerveskade til følge. Helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Bidfunktionsbehandling og fortsatte gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af bro og tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt diverse behandlingsudgifter. TSAN ændrede delvist Trygs afgørelser.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende ansigtssmerter. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og tab af tænder m.m. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodspiral og efterfølgende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende udtrækning af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandlinger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. Omgørelse og behandling af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende hævelse og arvæv/ hul til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelser.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende tab af knogle og tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tandfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udskiftning af amalgamfyldninger med plast og efterfølgende behov for rodbehandling samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og efterfølgende virusinfektion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Aftrykstagning til krone og forbindelsesskruen knækkede. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fjernelse heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende udgifter samt evt. tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Overskydende rodfyldningsmateriale efter rodfyldning og smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning med boreskade til følge og tab af spytkirtel. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende behov for fyldning i nabotand samt omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende ændring af tandstillingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldninger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen mhp. stillingtagen til den korrekte skadesudbedrende behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende blødning til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende knogledød til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for behandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende føleforstyrrelser samt nedsat gabeevne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling på grund af kort rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og nuværende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensning og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny bidskinne. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for behandling af slid og bidfunktionelle gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af implantat og knogle. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med anlæggelse af bedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. Anerkendelsesgrundlaget og godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fiksering af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftudboring med efterfølgende rodfraktur og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende knogletab til følge. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling på baggrund af patientens anke.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling som følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med skade på nabotand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte behandlinger og betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Recementering af bro med cementoverskud til følge samt behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Den udførte tandbehandling og knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og cyste med efterfølgende forlænget forløb og nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries samt uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og betændelse samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for en ny helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandfraktur med behov for kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling, da tanden nu var mistet.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende kæbeledssmerter til følge. Forældelse. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af krone og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling har medført et øget behov for behandling. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for rodbehandling en følge af grundlidelsen, caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling. Ny krone er omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatkrone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med fraktur af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandlinger og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knogleopbygning med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende høretab. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende symptomer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand på grund af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat og brobehandling og efterfølgende tab af tænder. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og patientens smerter fra muskler og led. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandbevarende behandlinger og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Omfanget af skaden i forhold til godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldning med efterfølgende neuropatiske smerter til følge. Omfanget af skaden i forhold til godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende betændelse i hjertet og hjerneabsces til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende smerter til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende facialis parese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener i tungen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle m.m. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling 2 gange. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder med efterfølgende neuropatiske smerter til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse med behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftisættelse med parietal perforation til følge og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling, men tanden trækkes ud. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende behov for udtrækning og behandling af nabotænder: TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Udtrækning af tand og patientens efterfølgende sammenbid. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Stiftudboring med parietal perforation og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. Nuværende behandlingsbehov svarer til det oprindelige behov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende død knogle. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Ej parietal perforation. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende behov for rodbehandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nuværende behov for behandling svarer til det oprindelige behandlingsbehov som følge af den eksterne resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener med smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med stift og krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fjernelse heraf i forbindelse med rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende nedsat gabeevne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling med kroner. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende løs tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende behov for anden behandling på grund af fortsatte gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende heling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med parietal perforation og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling og kirurgisk rodbehandling med efterfølgende tab af tand og nerveskade til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende infektion. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Tanden blev i stedet trukket ud. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradrag og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende gener. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nekrotisk fascilitis til følge. Årsagssammenhæng. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for knogleopbygning. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende tab af implantat som følge af grundlidelse, parodontitis og periimplantitis. Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse medførende føleforstyrrelser. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Kronebehandling med anlæggelse af bedøvelse medførende asymmetrisk ansigt. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af cyste ved visdomstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte fyldningsbehandlinger. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fjernelse af tand med tab af nabotand og knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med midlertidig fyldning og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
For lange rodfyldning og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodstiftisættelse med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Fyldningsbehandling og føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. Omgørelse, udskudt behandling og behandling af grundlidelse samt forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende udtrækning af tand til følge. Uberettiget udtrækning. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodstiftisættelse og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Uberettiget udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Bidskinnebehandling og tab af tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling på grund af rodspidsbetændelse. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende forbrænding af underlæben til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt men og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandregulering med efterfølgende rodresorptioner til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende behov for knogleopbygning og implantatbehandling. Omgørelse og erstatning for medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og kronebehandling som følge af infraktion i tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende betændelse og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med behov for behandling og efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af to visdomstænder med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt rod, betændelse og reoperation til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse om, at sagen ikke kan genoptages.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny delprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og brobehandlinger og efterfølgende rodspidsbetændelse og rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation medførende rodfyldningsoverskud med efterfølgende behov for behandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knogletransplantation med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Fyldningsbehandling med efterfølgende betændelse og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye implantater og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse ved nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og eventuelt behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse og fordyrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger m.m. og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende smerter i ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte undersøgelse og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og eventuelt efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende smerter i ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldning med rodspidsbetændelse til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til fælge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Opbygning af tand og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og fortsat rodspidsbetændelse. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Plastopbygning af tand med stift og efterfølgende høretab. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte brobehandling og efterfølgende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og eventuelt efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og fejlplacering af rodfyldningsmateriale med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandregulering. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Protesebehandling i overkæben og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende tinnitus. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende omgørelse af rodbehandlingen. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandregulering og recementering af retaineren – efterfølgende ændring i tandstillingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Efterfølgende fjernelse af tandrødder og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandrensninger har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og omlavning af rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Den udførte brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og gener i højre side af ansigtet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende fraktur og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
De udførte tandbehandlinger og efterfølgende tab af tand på grund af betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse ved anden rod. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende gener til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af implantat til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og protesebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende udtrækning af tand til følge. Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og tag af tand på grund af fraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye rod- og kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med tandkødsreduktion af blotlæggelse af knogle til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med rodstiftisættelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries samt behov for kronebehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis med efterfølgende tab af knogle og implantat til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. Ej godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og mangelfuld rodfyldning. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med rodstiftisættelse med tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for rod- og kronebehandling af nabotand. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med for lang rodfyldning og efterfølgende gener. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandlinger og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med rodfyldningsoverskud og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tandfraktur og rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og patientens bidfunktionsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorption til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende revnedannelse med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og rodspidsbetændelse med tab af tænder til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bro- og kronebehandling med efterfølgende midlertidige bidfunktionsgener. Godtgørelse for svie og smerte samt omgørelse af broerne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med for lang rodfyldning samt efterfølgende tab af tand til følge. Skadesudbedrende behandling og dermed erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandreguleringsbehandling og rodresorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang – under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rod- og kronebehandling. Omgørelse. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. Forældelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af cancer. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling med efterfølgende behov for knogleopbygning. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende knogleniveau. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny fyldningsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende behov for rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling samt behov for nye fyldnings- og rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling med overskydende rodfyldningsmateriale og efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med abutment og krone og efterfølgende behov for behandling med mucogingival plastik. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny rodbehandling og tab af tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries i forbindelse med udført brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger samt behov for rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt knækket tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for rodbehandling og ny brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling for parodontitis og efterfølgende infektion i knæprotese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende fraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil samt isættelse af stift og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af nabotand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende skævt implantat. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodfyldning og efterfølgende kæbehulebetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidskinne- og tandreguleringsbehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og gener. Behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende knækkede tænder m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende caries samt behov for bidskinne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nedbrydning af rod til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og cancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende resorption på nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende udvikling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mèn. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med udpresning af rodfyldningsmateriale med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Udtrækning af visdomstand med forbrænding og ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende tab af knogle. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for tandreguleringsbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Aftryk til krone og efterfølgende rodfraktur af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af rod med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis m.m. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af anden tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej forsinket diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende betændelse samt smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende kæbeledssymptomer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med rodstifter og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med rodstifter og kroner. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af parodontitis og protesebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for behandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldninger og patientens gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny implantatbehandling og helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling under fuld bedøvelse med efterfølgende blodprop til følge. TSAN ophævede Trygs afgørelsen, da behandlingen ikke er omfattet af ordningen.
Brobehandling og efterfølgende gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende operation og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel rodbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende knækket implantatkrone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og uberettiget udtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling og erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Berettiget udtrækning af tand som følge af grundlidelsen, parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Beslibninger i forbindelse med behandling af grundlidelsen, parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil har ikke medført et øget behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny implantatbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med abutment og krone og efterfølgende tab af implantat. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af betændelse med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende betændelse samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af slid. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for tandregulering. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener samt behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling samt eventuel knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende færdiggørelse af rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny protese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladelse af en del af tanden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Skævboring i forbindelse med rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og størrelse inkl. fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling m.m. og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation i forbindelse med udboring til stift. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Rodbehandling og brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling samt behov for opbygning og krone. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fjernelse af krone med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik af tandstillingsfejl og efterfølgende behandlingsbehov. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende rodresorptioner. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for anden behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af rod og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og eventuelt behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuel mangelfuld behandling med bidskinne. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Rodbehandling og efterfølgende smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tænder og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Krone og brobehandling og eventuelt behov for nye kroner og broer. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Klage over ansøgning om tilskud til tandbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Operativ fjernelse af tand med efterladte rodspidser til følge. Erstatning under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tag af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende behov for korrektion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af to visdomstænder og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og eventuel parietal perforation. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Rodbehandling og efterfølgende rodfraktur med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende udvikling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kirurgisk udvidelse af overkæben. TSAN ophævede Trygs afgørelse.
Plastfacader med behov nyt behov for behandling. Omgørelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandbehandling med anlæggelse af lokalbedøvelse og mulig nerveskade til følge. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Et eventuel behov for tandregulering. Forældelse. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Tandudtrækning i forbindelse med tandregulering. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tænder med efterfølgende byld i hjernen til følge. Godtgørelse for varigt mén, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling har ikke medført en skade. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og eventuel nyt behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og knækket tand. En behandling, der ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tilbagetrækning af tandkød. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og nuværende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende behov for behandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstænder og efterfølgende føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries m.m. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandlinger og gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Brobehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Indikation for udtrækning af tænder og behandling med bro. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende mulig nerveskade. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Indikation for udtrækning af tænder og behandling som følge heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronehandling med efterfølgende løsninger – mangelfuld dokumentation. TSAN hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg, da indhentede journal dokumenterede den udførte kronebehandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelsen, resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fjernelse af tand og efterfølgende tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Recementering af implantatbroer og efterfølgende tab af kroner. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ej mangelfuld behandling og diagnostik af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldningsbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af en tand er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende gener i form af smerter og begrænset bevægelighed i kæbeleddene. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behovet for behandling er en følge af grundlidelserne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling med efterfølgende neuropatiske smerter. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med implantater og ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fornyet kirurgisk rodbehandling. TSAN ophæver Trygs afgørelse, og sagen oversendes til Codan til fornyet behandling.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse
Rodbehandling og rodspidsbetændelse med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. En fordyrelse af behandlingen er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og korrekt skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende tab af tandbærende knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse, da skaden var tilstrækkelig sjælden og alvorlig.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Rodbehandling udført af den kommunale tandpleje før 2004. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Nuværende behov for behandling i form af rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil har ikke medført en skade i lovens forstand. Eventuel omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og udtrækning af tand. Tab af tand ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende øget behov for behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parodontitis og behandling herfor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation har ikke medført en skade i lovens forstand. Fordyrelse af en behandling er ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling incl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling incl. ny krone. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Fordyrelse af behandling er ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsinket diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand er ikke en følge af den udførte behandling eller mangel på samme. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af periimplantitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandlinger og efterfølgende tab af tænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kirurgisk rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parital perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende nerveskade. TSAN hjemviser sagen til Tryg til fornyet vurdering.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling, opbygning ny krone. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og rodspidsbetændelse. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling med efterfølgende behov for ny brobehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis og efterfølgende behov for behandling af tænder grundet caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede og hjemviste sagen til fornyet behandling i Tryg.
Udtrækning af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende føleforstyrrelser til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation ved stiftisættelse og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kronebehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnosticering og behandling af parodontitis og efterfølgende smerter. Fradrag. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Protesebehandling og eventuel forgiftning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke lykkedes og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger og brobehandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med kæbefraktur til følge. Anerkendelsesgrundlaget. TSAN ændrede Trygs afgørelse for så vidt angår anerkendelsesgrundlaget.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af fire visdomstænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med kæbefraktur til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling og efterfølgende tab af tand på grund af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke er lykkedes og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende smerter samt betændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende atypiske ansigtssmerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og gennembrydning af rod med efterfølgende betændelse og behov for kirurgisk rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med tab af skruetrækkere ned i halsen med efterfølgende behov for fjernelse heraf. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, som senere måtte udføres igen. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatningens omfang. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på en fornyet vurdering.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand på grund af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende smerter samt rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for parodontosebehandling er udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandlinger med efterfølgende kæbeledsgener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse herfor.
Fyldningsbehandling med efterfølgende tab af kronesubstans og betændelse. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste sagen til Codan.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
For lange rodfyldninger med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende rodspidsbetændelse til følge. Skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. Skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende behov for fjernelse af efterladt rodspids. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandlingsforløb over en længere periode som følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse og ikke tandlægens behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for kronebehandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse og tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling, hvor pudseskiven skar igennem læben. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Parietal perforation og for lang rodfyldning. TSAN ændrede Trygs afgørelse
Parietal perforation ved stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling, ny rodbehandling og kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostisk og behandling af tandstillingsfejl. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af infraktion. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Perietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende parietal perforation og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med cementoverskud og tab af knogle til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kirurgisk rodbehandling og ny krone. Udskudt behandling og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med kraftig udboring og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende åbent bid og hovedpine til følge. Erstatningens omfang samt godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen caries og ikke en følge af mangelfuld diagnostik og behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation ved stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye delproteser samt behandling af grundlidelse. Ikke grundlag for genoptagelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse og godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Tryg ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Slugt aftryksmateriale i forbindelse med protesebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Beslibning og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny helprotese. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Lokalbedøvelse med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang inkl. fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Fradragets størrelse samt godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Eventuel behov for ny rodbehandling og/eller krone. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af knogle/ rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende fisteldannelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med plastfyldning og efterfølgende gener/ smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. En behandling, der ikke er lykkedes. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbehandling og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende nerveskade og nedsat spytsekretion til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterladt rodspids samt gener, inklusiv bihulebetændelse til følge. Godtgørelse for varigt mén, svie og smerte m.m. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandbehandling med opbygning og præparation af tand til krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for plastfyldning og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte implantatbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende ar til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende død tandnerve med behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Brobehandling. Ej forældet. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
For lang rodfyldning med efterfølgende tab af tand til følge samt nerveskade. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende behov for rodbehandling samt tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfile med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld rod- og kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling med implantater og proteser. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af for lang rodfyldning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og efterfølgende føleforstyrrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling m.m. Omgørelse samt en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand som følge af grundlidelsen, rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rod- og kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med del- og helproteser og efterfølgende føleforstyrrelser. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling samt behov for fyldnings- og kronebehandlinger. Omgørelse og en følge af grundlidelserne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med stiftindsættelse og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling og krone, men tanden blev fjernet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelserne og ikke mangelfuldbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile. Omgørelse og ingen skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling og senere tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Høj lyd fra apparat i forbindelse med implantatbehandling med efterfølgende høretab og tinnitus til følge. Godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte. Tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden
Knækket rodfil og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rod- og kronebehandling af tand og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén – forhøjelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling samt knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries og parodontitis. Fradragets størrelse samt yderligere forhold. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen.
Parietal perforation og efterfølgende eventuel skade på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang samt skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik af rodspidsbetændelse, caries og parodontitis. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelserne og ikke mangelfuld behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelserne. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med stift, opbygning og krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld cementfyldning i forbindelse med rodbehandling. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantat- og brobehandling og efterfølgende periimplantitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kronebehandling på grund af caries og infraktioner. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang og størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldnings- og rodbehandling og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostisk af caries og parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende behov for ny tandregulering. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende løs bro og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand og bro. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende nerveskade til følge og tinnitus. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradrages størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN stadfæstede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og behov for ny rodbehandling inkl. fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af tand med rodbehandling, stiftopbygning og krone og efterfølgende fraktur af rod. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af broen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny brobehandling. Forældelse og ingen skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift og utilsigtet synkning af rodbor. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelserne, caries og parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og fortsatte smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tænder med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende kronisk kæbehulebetændelse til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende kæbeledssymptomer er ikke en følge af eventuel manglende tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for fjernelse af rødder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækninger er en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand og efterfølgende tab af nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal peforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for fyldningsbehandling som følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for fyldningsbehandling som følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye protesebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt medicinudgifter. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med for lang rodfyldning. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld rodbehandling med efterfølgende uberettiget udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende nerveskade til følge. Helbredelsesudgifter samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterudtrækning af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand som følge af grundlidelsen caries og fravalgt af behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende smerter ved tandhalsene. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med behov for ny behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tænder. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling på grund af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens størrelse og omfang inkl. fradrag. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende tab af tand. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny fyldningsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling samt ny kronebehandling. Grundlidelse og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstillingsfejl. Afvist med under 10.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandbevarende behandling. Afvist genoptagelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand med luftansamling til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling på grund af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende tab af nabotand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for reoperation i forbindelse med blotlægning af ikke-frembrudte tænder. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens størrelse og omfang, inkl. fradrag. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Udboring til rodstift. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Kronebehandling med efterfølgende fraktur og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling inkl. knogleopbygning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidfunktionsbehandling og vandring af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Påbegyndt kronebehandling og ekstern resorption med tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantat- og kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tænder. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kirurgisk fritlægning af tænder med efterfølgende skade på rod og tab af tænder. Erstatning for helbredelsesudgifter og tab af tænder samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld rodfyldning med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende fraktur af rod til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende nerveskade. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Nuværende behov for behandling er en følge af grundlidelsen, caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling er en følge af grundlidelsen. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelsen. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med et øget behandlingsbehov til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelser.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld rodfyldning og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal peroration med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation og et eventuelt efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende rodfraktur og tab af tand til følge. TAN ændrede Trygs afgørelse.
Udtrækning af tænder og efterfølgende brobehandling med tab af tænder til følge. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling af caries og parodontitis. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantat- og protesebehandling inkl. knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og erstatning for erhvervsevnetab. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Paradentosebehandling med ultralyd og efterfølgende forværring af tinnitus. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen caries og den nødvendige behandling heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af fil er en fordyrelse af behandlingen og ikke en skade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nuværende gener er ikke en følge af mangelfuld tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Boreskade med gennembrydning til følge samt efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af resorption. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende periimplantitis samt knogledestruktion. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodstift med efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandregulering med kirurgiske indgreb og efterfølgende vækst af kæberne. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for behandling er en følge af grundlidelse og den nødvendige behandling heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
For kort rodfyldning og efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Efterladt vatpellet og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Efterfølgende sygemelding. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Omfanget af godtgørelsen for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende behov for rodbehandling og kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Behov for nye implantatbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med fyldning med efterfølgende nerveskade til følge og facialis parese. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med bro med efterfølgende tab af tand på grund af rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og eventuel behov for ny behandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og eventuelt efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af tandstilling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Udgifterne til medicin samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med rod og kronebehandling samt fyldningsbehandling. Omgørelse og udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med eventuel tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for tandreguleringsbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Diverse tandbehandling og efterfølgende bidfunktionsgener. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Udbetaling af erstatning for den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Udbetaling af erstatning for den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Udbetaling af erstatning for den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Udbetaling af erstatning for den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Manglende diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Manglende diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende mulig tab af anden tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tilrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og forskydning af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Fradrag og godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende nerveskade til følge. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Rodbehandling med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende trigeminusneuralgi samt Bells parese. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende fistel til følge og behov for implantatbehandling. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning og implantatbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og for lang rodfyldning med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen, caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parodontitis og behandling heraf. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandlingsbehov er en følge af grundlidelsen, parodontitis. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tab af tand er en følge af grundlidelsen, infraktion og ikke manglende kronebehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende nerveskade og infektion til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling samt kirurgisk rodbehandling og efterfølgende kæbehulebetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskader til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén og erstatning for udgifter til bidskinne, fysioterapi og smertebehandling mv. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende fraktur af kæben til følge og smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering og efterfølgende gener. Forældelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse men med en ændret begrundelse.
Parietal perforation ved stiftudboring med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Gennemboring af tand i forbindelse med rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries samt parietal perforation. Fradragets størrelse samt tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende behov for plastfyldninger. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på stillingtagen til kapitalisering af vedligeholdelsesudgifter.
Parietal perforation i forbindelse med rodbehandling med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ikke mangelfuld diagnostik og behandling af mundhulecancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Forsøg på knogleopbygning med tab/ tilbagetrækning af tandkød til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende rodfraktur samt tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for rodbehandling, fraktur af tand samt tab af bro. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende fraktur af nabotand. Erstatningens størrelse og omfang inkl. godtgørelse for svie og smerte. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries samt udskudt behandling. Erstatningens størrelse og omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Behov for nye rodbehandlinger. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende føleforstyrrelser. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Parietal perforation i forbindelse med stiftudboring. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Nerveskade og andre gener efter fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Udtrækning af tand samt rod- og brobehandling, der medførte tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, men med ændret begrundelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende intern resorption med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling og efterfølgende fraktur af implantat. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Den skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende tab af tænder til følge. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på fornyet vurdering af mangelsansvaret.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling med læsion af mundbunden til følge. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN hjemviste sagen til Tryg til fornyet behandling med henblik på indhentelse af yderligere oplysninger.
Tandreguleringsbehandling med efterfølgende tab af knogle til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitits samt tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation ved stiftudboring og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfile og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantat- og kronebehandling inkl. knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ikke mangelfuld diagnostik og behandling af tungecancer. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye rod-, krone- og brobehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandling og ny rodbehandling. Udskudt behandling og omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for rodbehandlinger er en følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. En behandling, der ikke lykkedes. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for rodspidsbetændelse og tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Isættelse af implantat med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén samt helbredelsesudgifter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med brandsår/ ar til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandling med opbygning og krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende substanstab i kronen med udtrækning af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse
Mangelfuld diagnostik og behandling af cyste med efterfølgende tab af tand til følge. Behov for tandregulering. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og overfyldning i rodkanaler. Anerkendelsesgrundlaget, omfanget af den skadesudbedrende behandling samt godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Nerveskade efter fyldningsbehandling med anlæggelse af bedøvelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende behov for ny rodbehandling og udtrækning af tand. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge og behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldninger og rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kirurgisk rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behandlingsbehov er en følge af grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Tandreguleringsbehandling udført bedst muligt under de givne omstændigheder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende udtrækning af tanden og efterfølgende endocarditis og andre lidelser. Manglende årsagssammenhæng. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for behandling af caries. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering med efterfølgende rodresorptioner til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende fjernelse af filen. Alene en fordyrelse af behandlingen og ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandling og fyldninger efter almindelig fyldningsbehandling. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandling og fyldninger efter almindelig fyldningsbehandling. Erstatning for udgifterne til massage og akupunktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand med efterfølgende ar til følge. Godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for rodbehandlinger er en følge af grundlidelsen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandregulering og efterfølgende rodresorptioner. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Den udførte parodontosebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandlinger med efterfølgende behov for rodbehandling. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandfraktur og efterfølgende fjernelse af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling med knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling har ikke medført en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Bidskinnebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand med behov for implantatbehandling og muligt knogletab. TSAN hjemviste sagen til Tryg til fornyet behandling.
Tandregulering med eventuelt afkortning af rødder til følge. TSAN hjemviste sagen til Tryg til fornyet behandling.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for bidfunktionsbehandling. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for anden behandling. Ikke en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling og knogleopbygning. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Udtrækning af tand i overkæben med efterfølgende nerveskade til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for kronebehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation og behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling. Omgørelse. Erstatningen under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling er en følge af grundlidelsen caries. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse
De udførte tandbehandlinger har ikke medført en skade i lovens forstand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Behov for ny behandling med implantatbårne kroner/ broer. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Stift og kronebehandling og efterfølgende fraktur af roden. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Udtrækning af tand og efterfølgende fraktur af to nabotænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldningsbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for udtrækning af tand en følge af grundlidelserne rodspidsbetændelse og parodontitis. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Den udførte parodontitis behandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfulde rodfyldninger og kronebehandlinger med efterfølgende tab af tænder til følge. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Behov for ny bro- og implantatbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling med gennemboring til følge er ikke årsag til det efterfølgende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende hjerterytmeforstyrrelser. Manglende årsagssammenhæng. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Parietal perforation og efterfølgende tab af tand. Fradrag. TSAN ændrede Trygs afgørelse inkl. egrundelsen for erstatning.
Anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation. Forældelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontitis. Erstatningens omfang og fradrag. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Behandling med implantater og broer samt efterfølgende udtrækning af tænder. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. Erstatningen under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling samt mangelfuld rodfyldning. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og mulig parietal perforation. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende behov for anden behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandreguleringsbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye fyldningsbehandlinger og rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og afbræk af porcelæn på naboimplantat. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende gener. Omgørelse og manglende årsagssammenhæng. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Den udførte tandbehandling og tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling samt udtrækning af tand og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og mulig parietal perforation. TSAN hjemviste sagen til Codan med henblik på indhentelse af yderligere materiale.
Brobehandling og efterfølgende behov for ny behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kronebehandlinger og efterfølgende rodfraktur samt tab af tænder. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnosticering og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende rodfraktur. Erstatningen under 1.000. kr. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og krydsbid. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse med en delvis ændret begrundelse: forældelse.
Rodbehandling samt diverse behandlinger og efterfølgende gener med betændelse og mulig nerveskade. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling med opbygning og krone og efterfølgende tab af tand. En behandling, der ikke er lykkedes. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende smerter. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandrensninger og tilbagetrækning af tandkød samt tabt fyldning. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behandling hos den kommunale tandpleje ikke omfattet af ordningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandudtrækning og efterfølgende smerter. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med anlæggelse af bedøvelse og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende ekstern rodresorption. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende behov for ny rodbehandling og fjernelse af fil. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og mangelfulde rodfyldninger, som senere blev lavet om. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny brobehandling og tab af tænder. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende ekstern resorption. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil samt gennemboring af kronens nervekammer og efterfølgende tab af tand. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Kronebehandling og efterfølgende behov for rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny tandreguleringsbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for nye rodbehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende caries samt revner med tab af tand til følge. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Fraktur af rod og rodspidsbetændelse med efterfølgende udtrækning af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende tab af krone og knogle medførende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Brobehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Skævboring i forbindelse med udboring til stift med efterfølgende tab af tand til følge. Genoptagelse. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Tandudtrækning med efterfølgende betændelse til følge. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende rodfraktur og tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling med efterfølgende rodspidsbetændelse, som behandles med en kirurgisk rodbehandling. Under 1.000 kr. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodspidsbetændelse og kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behandlinger med rensning samt polering og efterfølgende misfarvninger. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil og efterfølgende omgørelse af rodbehandlingen. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Uberettiget udtrækning af tand. Erstatningens omfang og fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Ryggener efter behandling i tandlægestol. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Ryggener efter behandling i tandlægestol. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Brobehandling med efterfølgende caries og tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende caries og tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation og mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Erstatningens omfang. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Operativ fjernelse af tand og smerter. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Protesebehandling og efterfølgende behov for fjernelse af rod og tilpasning af protese. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Kirurgisk rodbehandling af forkert tand med efterfølgende gener til følge. Ingen godtgørelse for varigt mén eller tab af erhvervsevne. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Ankefrist overskredet. TSAN afviser behandling af sagen ved formanden.
Mangelfuld rodbehandling. Forældelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Kronebehandling med efterfølgende caries under krone og behov for opbygning. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny bro- og implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse, men med en ændret begrundelse.
Knækket rodfile med fjernelse af fil har ikke medført en skade. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Cementoverskud i forbindelse med implantatbehandling medførende tandkødsdeformitet. Ikke grundlag for at genoptage sagen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Behov for ny implantatbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Den udførte tandbehandling er en følge af grundlidelserne caries og parodontitis. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for nye kronebehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende betændelse og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Implantatbehandling og efterfølgende nervesmerter. TSAN ændrede Trygss afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende nervesmerter.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, men tanden blev i stedet trukket ud. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Rodbehandling og behandling med stift- og krone med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN ændrede Trygs afgørelse.
Knækket rodfil med behov for fjernelse af fil. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Eventuelt behov for tandregulering. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodbehandling og eventuelt efterfølgende behov for ny rodbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Rodfyldningsoverskud efter rodbehandling. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Skadesomfanget. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling vedrørende opdeling af skaderne mellem flere skadevolder.
Almindelig tandbehandling og nuværende behandlingsbehov. Udskudt behandling. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Udtrækning af tand og fraktur af porcelæn på anden tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse
Knækket rodfil og allergisk reaktion. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rodbehandling med udskubning af rodfyldningspasta. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Almindelig tandbehandling og nuværende behandlingsbehov. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Tandreguleringsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codan afgørelse.
Fyldningsbehandling og efterfølgende gener. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af caries. Skadesudbedrende behandling og fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Rodbehandling og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse, dog med en anden begrundelse.
Nerveskade efter operativ fjernelse af visdomstand. Forældet. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Behov for ny rod- og kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. Fradrag. TSAN ændrede Codans afgørelse.
Mangelfuld diagnostik og behandling af parodontose. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Rod- og kronebehandling og efterfølgende rodfraktur. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Implantatbehandling og knoglesvind. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.
Knækket rodfil og rodfraktur. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.
Almindelig tandbehandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.