#

3186-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling - Rodfyldning

Beskrivelse:

Rod- og kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Rod- og kronebehandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der fik rodbehandlet tanden 5- i perioden fra den 5. april 1992 til august 1993. Ifølge journalen fra den 20. november 2006 blev der fremstillet en stiftopbygning i tanden 5-, ligesom der blev indledt kronebehandling af tanden. Den 28. november 2006 blev der cementeret en keramik krone på tanden, og den 21. november 2007 blev der fremstillet en ny stift i tanden. I 2008 skiftede patienten tandlæge, som den 14. oktober 2009 konstaterede, at kronen på tanden 5- var med en utæt kanttilslutning på fladen ind mod tanden 4-. Den 22. august 2010 blev der konstateret fordybede tandkødslommer på tanden 5-. Den 24. august 2012 blev det konstateret, at stiftopbygningen og krone sad løs på tanden 5- og ifølge patienten havde den aldrig siddet mere fast. Den 17. juli 2014 var tanden 5- løsnet, og det blev noteret, at der kunne være caries under kronen. Det blev desuden noteret, at rodstiften var meget kort. Den 22. august 2014 blev der taget røntgen af tanden 5- og ifølge journalen nævnte patienten, at kronen på tanden 5- havde været løsnet længe. Den 25. september 2014 blev patienten informeret om, at tanden 5- kunne mistes.

Patienten søger nu om erstatning for mangelfuld behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. november 2015 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

Codan fandt, at skaden i form af tab af tanden 5- med overvejende sandsynlighed er en følge af den udførte rod- og kronebehandling, herunder med årsag i rodfyldningens udformning, rodstiftens længde og kronens manglende ringgreb.

Codan fandt, at bedst mulig behandling havde indebåret, at tanden 5- var blevet rodbehandlet med en tæt, homogen og til rodspidsen ført rodfyldning samt at der efterfølgende var lavet en stiftopbygning i tanden med en stift, der havde en længde svarende til 2/3 dele af rodens længde. Dertil skulle den fremstillede krone have haft et tæt og sikkert ringgreb. Det ville dermed med overvejende sandsynlighed være undgået, at tanden havde fået en rodspidsbetændelse samt undgået, at der var opstået caries ind under kronen. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Codan fandt videre, at den udførte rodbehandling, stiftopbygning og kronebehandling af tanden 5- ikke har været honorarværdig, hvorfor omgørelsesudgiften i forbindelse med den tidligere udførte behandling skal refunderes ordningen. Omgørelsesudgiften fastsættes herefter til 9.500 kr. for rodbehandling, stiftopbygning og kronebehandling.

Patienten er herefter berettiget til erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med fjernelse af tanden 5- samt erstatning af denne med et implantat.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet finder, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1 og ændrer dermed Codans afgørelse af 23. november 2015, som anført nedenfor.

Efter indhentelse af nyeste journalmateriale, er der i hvert fald på nuværende tidspunkt ikke dokumentation for, at der er sket en skade som følge af den udførte rod- og kronebehandling, idet tanden ikke ses at være mistet. Retten til den af Codan tilkendte erstatning er derfor bortfaldet.