Skip to content

3206-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Rodbehandling og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

: Sagen drejer sig om en nu 55-årig kvinde, der i 2002 fik behandlet tanden -6 med en metal-keramisk krone. Den 31. juli 2006 havde patienten haft symptomer fra tanden og blev derfor anbefalet at få tanden rodbehandlet, da røntgen fandtes at vise tegn på rodspidsbetændelse. Den 24. august 2006 blev der indledt rodbehandling af tanden og i den forbindelse blev der taget røntgen, som viste udrensning til alle tre rodspidser. Den 13. september 2006 blev tanden rodfyldt. Den 4. februar 2009 blev der konstateret en begyndende fistel ud for apex -6, og patienten blev derfor anbefalet en kirurgisk rodbehandling. Patienten ville imidlertid tænke over det og vende tilbage. Den 9. september 2009, den 10. marts 2010 og den 16. april 2012 blev patienten igen anbefalet behandling. Den 23. april 2012 blev der foretaget kirurgisk rodbehandling af alle tandens rodkanaler af anden tandlæge. Den 11. maj og 21. maj 2012 var patienten til kontrol, hvor der sås gingiva reaktion som følge af manglende marginal knogle facialt. Pt. blev instrueret i renhold. Den 4. november 2014 henvendte patienten sig til en tredje tandlæge, hvor patienten bl.a. klagede over fistel facialt regio -6. Tandlægen fandt, at røntgen viste apikal opklaring -6 og korte rødder. Klinisk sås en fistel. Tandlægen fandt herefter, at der var indikation for udtrækning af tanden. Tanden blev derfor fjernet operativt den 7. november 2014.

Patienten søger nu om erstatning for at miste tanden samt erstatning af denne med en implantatbåren krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 19. november 2015 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1.

Codan fandt, at tanden -6 i 2002 blev på korrekt fagligt grundlag forsynet med en krone, som ses udført bedst muligt.

Codan fandt videre, at tanden blev rodbehandlet på fagligt korrekt grundlag, og behandlingen ses udført bedst muligt, idet tanden ses udvidet til tandens rodspidser på alle tandens tre rødder.

I den forbindelse fandt Codan, at der ikke foreligger røntgen efter rodfyldningen af tanden -6, men dette har ikke haft betydning for behandlingens kvalitet.

Codan fandt endvidere, at det forhold, at en kronebehandlet tand udvikler behov for rodbehandling i sig selv ikke er en skade, men en hændelig komplikation, som opstår i op til 10% af alle kronebehandlede tænder.

Codan fandt herefter, at det forhold, at tanden mistes trods omfattende behandling, skyldes, at svækkede tænder, som er rodbehandlede og opbyggede, er mere udsat for at komplikationer tilstøder. Komplikationen med tabet af tanden er dels en konsekvens af den svækkelse tidligere behandling har betydet for tanden og dels en følge af den svækkelse, som den nødvendige rodbehandling har betydet for tanden.

Samlet vurderede Codan således, at der ikke er sket en skade omfattet af loven, idet såvel kronebehandlingen, rodbehandlingen og til slut den kirurgiske rodbehandling vurderes at være udført bedst muligt under de givne forhold. Der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til loven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 19. november 2015 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at det er overvejende sandsynligt, at tanden -6 mistes som følge af tandens svækkede tilstand efter de nødvendige behandlinger og det forhold, at der ikke blev udført kirurgisk rodbehandling tidligere i forløbet, som anbefalet af tandlægen.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.