#

3224-16

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Tandudtrækning

Beskrivelse:

Tandudtrækninger og rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandudtrækninger og rodspidsbetændelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 38-årig mand, at der den 12. september 2011 var til undersøgelse hos tandlægen efter 5 års fravær. Den 29. november 2011 oplyste patienten ifølge journalen, at han havde tandpine. Ved en røntgenundersøgelse den 1. december 2011 blev der konstateret frembrud af visdomstanden +8. Det blev imidlertid vurderet, at der skulle afventes yderligere frembrud, før tanden kunne trækkes ud. Ifølge journalen fra den 6. december 2011 var der smerter som følge af pres fra visdomstanden +8 mod tanden +7. Visdomstanden +8 blev derfor fjernet operativt samme dag. Den 9. maj 2012 blev der konstateret nedbrydning af tandroden på tanden +7 forårsaget af visdomstanden +8 og lejring af denne i kæben. Tanden +7 blev derfor trukket ud. Af journalen fra anden tandlæge fra den 17. juni 2014 fremgår det, at den bagudvendte rod af tanden +6 havde mistet sit fæste i kæbeknoglen. Den 20. juni 2014 blev der taget røntgen af den behandlende tandlæge, som viste rodspidsbetændelse ved tanden +6. Der blev derfor påbegyndt rodbehandling af tanden. Den 11. juli 2014 blev der foretaget mekanisk udrensning af tre rodkanaler ved tanden +6 efter forudgående fastlæggelse af rodkanalernes længde. Rodbehandlingen blev herefter afsluttet den 29. august 2014. Af journalen fra anden tandlæge fra den 20. august 2015 fremgår det, at tanden +6 var blevet rodbehandlet, men at tandens prognose var tvivlsom på grund af tilbagetrækning af tandkødet ved den bagudvendte rod. Den 31. august 2015 blev det noteret, at patienten oplevede kuldefølsomhed ved tanden +6, og den 1. september 2015 blev der foretaget lakering af tænderne +4,5,6 med fluorlak. Den 15. september 2015 oplyste patienten ifølge journalen fra den behandlende tandlæge, at han ikke havde symptomer fra tanden +6, og at han ville henvende sig ved behov. Ved kontrol den 14. december 2015 havde patienten ingen symptomer fra tanden +6, men vidste, at tanden vil mistes på et senere tidspunkt. Røntgen fandtes at vise opklaring omkring dist-fac. rod.

Patienten søger nu om erstatning, da udtagning af visdomstanden +8 har medført, at også tanden +7 blev løs og måtte tages ud. Desuden opstod der rodbetændelse i tanden +6, som efterfølgende måtte rodbehandles.

1. instans afgørelse:

I brev af 1. marts 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at udtagning af visdomstanden +8 er sket på et korrekt grundlag, idet tanden på grund af lejringen i kæben var vokset ind i tanden +7, hvilket har forårsaget nedbrydning af roden på denne tand. Dette er således foretaget efter erfaren specialiststandard.

Tryg fandt endvidere, at udtagningen af tanden +7 er sket på et korrekt grundlag, da omfanget af nedbrydningen af roden ved denne tand samt lokaliseringen af roden medførte, at tanden +7 ikke kunne reddes. Indgrebet er følgelig foretaget efter erfaren specialiststandard.

I forhold til tanden +6 har Tryg lagt vægt på, at rodbehandlingen var nødvendig, da tandnerven var død, og der var opstået betændelse ved tandens rodspidser.

Endelig fandt Tryg, at tabet af den tandbærende knogle samt tandkød ved tanden +6’s bagudvendte rod ikke med overvejende sandsynlighed kan tilskrives behandlingen hos tandlægen. Det skyldes derimod relationen mellem tanden +6 og tanden +7, idet den bagudvendte rod af tanden +6 og den fremadvendte rod af tanden +7 var meget tætte. Dette understøttes af de foreliggende røntgenbilleder. Røntgen optaget den 14. maj 2015, inden rodbehandlingen af tanden +6, viste, at der var sket tab af det tandbærende knoglevæv, inden at rodbehandlingen blev udført.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.