#

3275-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Forældet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende rodspidsbetændelse. Forældet. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Codans afgørelse af 30. maj 2016 stadfæstes.

Codan har begrundet afgørelsen med, at Deres erstatningskrav er forældet. Codan har lagt til grund, at rodfilen knækkede ved rodbehandlingen den 5. august 2004 og at skaden derfor skulle være anmeldt senest den 5. august 2014.

De har i Deres ankeskrivelse blandt andet anført, at De ikke blev gjort bekendt med, at der knækkede en rodfilspids. De kunne derfor ikke søge om erstatning den gang, da der jo skal være en grund.

Som anført i Codans afgørelse forældes eventuelle krav efter reglerne i lov om patientforsikring senest 10 år efter den dag, skaden er forårsaget. Da rodfilen knækkede den 5. august 2004 og Deres anmeldelse først blev modtaget den 7. august 2015, må sagen derfor, som anført af Codan, anses for at være forældet.

Det bemærkes, at ukendskab til lov og retsregler samt eventuel manglende information om den knækkede rodfil ikke suspenderer forældelsesfristen. Det kan derfor ikke tillægges betydning, at tandlægen eventuelt ikke har oplyst Dem om den knækkede rodfil.

Denne afgørelse, kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.