#

3244-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Andet
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Periimplantitis

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af rodspidsbetændelse med tab af tand til følge. Omfanget af den skadesudbedrende behandling. TSAN ændrede Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 68-årig kvinde, der den 13. august 1996 fik påbegyndt rodbehandling af tanden +5. I den forbindelse blev det noteret, at der eventuelt var sket en afbrækning af et rodkanalinstrument. Den 3. oktober 1996 blev rodbehandlingen afsluttet og det blev noteret, at der var sket en afbrækning af et rodkanalinstrument i den kindvendende rodkanal af tanden +5. Den 9. august 2001 blev det noteret, at røntgen viste observation for rodspidsbetændelse af tanden +5. Den 15. maj 2012 blev biddet justeret på tanden +5, og den 19. december 2012 blev det noteret, at tanden muligvis havde været øm. Den 4. juni 2013 blev tanden korrigeret i sidebid. Den 15. januar 2014 blev det noteret, at tanden +5 føltes løs, og at tilstanden skulle observeres. Ifølge journal fra en specialtandlægen blev der den 14. oktober 2014 lagt en behandlingsplan med kirurgisk rodbehandling af tanden +5.

Patienten søger nu om erstatning for yderligere tandlægeudgifter.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. april 2016 traf Codan afgørelse om, at patienten ikke er berettiget til erstatning.

Codan fandt ud fra det tilsendte materiale, at tanden +5 er mistet og der tages derfor alene stilling til regning på 15.000 kr vedrørende erstatning af tanden med protetik, eftersom kirurgisk rodbehandling af tanden nu er umulig at udføre.

Codan fandt, at behandlingen, herunder abutment og krone ved regio +5 svarer til den behandling, som skulle have været udført under alle omstændigheder (opbygning og krone), såfremt tanden skulle have været bevaret på længere sigt.

Da Codan alene erstatter den skete skade og ikke de tandlægeudgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder, er patienten ikke berettiget til erstatning for udgifter i forbindelse med regningen.

For så vidt angår tanden +4 kan der ikke ydes erstatning hertil, da der ikke er anerkendt en skade på denne tand.

Patienten er dermed ikke berettiget til erstatning.

Codan fandt i øvrigt, at patienten ikke var berettiget til anden erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 14. april 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra den 15. februar 2001 viser tydelig tegn på rodspidsbetændelse, som ikke blev behandlet. Det findes videre overvejende sandsynligt, at denne rodspidsbetændelse er årsagen til, at tanden +5 efterfølgende mistes. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder. Behandlingsoverslag af 26. marts 2015 kan godkendes med i alt 9.284,87 kr. Regning herfor skal fremsendes til Codan med henblik på udbetaling af erstatning.

For så vidt angår krone og opbygning finder nævnet, at der ikke kan tilkendes erstatning herfor, da tanden +5 under alle omstændigheder skulle behandles hermed for at bevares på længere sigt. Ifølge loven kan der alene tilkendes erstatning for udgifter, som er en følge af den anerkendte skade og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder.

Nævnet har ikke taget stilling til den del af den fremsendte regning, der vedrører +4, da en eventuel skade på denne tand først vil kunne behandles, når skaden er blevet anmeldt til forsikringen.