#

3315-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Bearbejdning af rodkanal

Beskrivelse:

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Knækket rodfil og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 58-årig mand, der den 21. april 2015 fik indledt rodbehandling af tanden -6 på grund af smerter. I den forbindelse knækkede et rodinstrument i den ene af tandens fremadvendende rodkanal, hvilket blev bekræftet af røntgenbillede. Det blev forsøgt uden held at fjerne filen og patienten blev informeret herom. Den 30. april 2015 blev tanden rodfyldt og der blev anbefalet kronebehandling af tanden på grund af risiko for fraktur. Desuden blev patienten informeret om prognose og risici ved endodonti. Den 13. maj 2015 blev det taget røntgen af tanden, som fandtes at vise ingen apikale forandringer. Der fandtes dog rødme, let hævelse og infraktion ved den mesiale rod og tanden blev fundet ikke bevaringsværdig på grund af de forudgående infraktioner centralt i tanden, den knækkede rodfil og den nyobserverede infraktion. I samråd med patienten blev det besluttet at fjerne tanden, hvilket skete samme dag.

Patienten søger nu om erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at det fremgår af sagen, at det knækkede rodinstrument ikke gav anledning til udvikling af en rodspidsbetændelse i perioden fra den 21. april 2015 til den 13. maj 2015, og at tanden -6 blev trukket ud på grund af infraktioner i tanden.

Codan fandt i den forbindelse, at revnedannelser og frakturer er hændelige og almindeligt forekommende, men at der ikke er sammenhæng mellem infraktionen og det knækkede instrument.

Codan fandt dermed, at der ikke er sket en skade som følge af den udførte behandling og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Nævnet finder, at tanden -6 mistes som følge af infraktioner (revner i tanden), hvilket ikke er en følge af den knækkede rodfil, da de med overvejende sandsynlighed har været tilstede, inden rodbehandlingen blev påbegyndt.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.