#

3277-16

Skadetype: Skade på krone - Tandfraktur
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Kronebehandling og efterfølgende fraktur af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 73-årig mand, der den 31. marts 2008 fik påsat en guldkrone på tanden 7-, som var rodbehandlet. Ved montering af kronen blev der isat to stifter og en opbygning i plast. Ved undersøgelse den 19. december 2013 blev der registreret betændelse og en fordybet tandkødslomme ved tanden 7-. Igen den 20. april 2015 blev der konstateret tandkødslomme og betændelse. Der blev derfor udført en tandrodsrensning, og patienten blev informeret om, at tandens prognose på sigt var tvivlsom. Den 3. december 2015 kontaktede patienten tandlægen igen og oplyste, at ny tandlæge havde trukket tanden ud på grund af betændelse. Desuden oplyste patienten, at kronen var mangelfuldt lavet. Den 4. december 2015 viste patienten tandlægen den udtrukne tand, som ved inspektion heraf så en spalte/ underskud på den ene del af kronen og en revne i tanden. Der planlægges nu behandling med en stifttand.

Patienten søger om erstatning, da der er opstået et hulrum mellem kronen og tandrødderne, hvor der blev dannet betændelse. Den manglende tand skal nu erstattes med en stifttand.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. april 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at guldkronen blev monteret på tandstubben ved hjælp af to stifter og en opbygning i plast og røntgenbilleder fra den 27. juni 2011 viser en tæt kanttilslutning mellem tandstub og guldkrone. Desuden er der ikke journalført oplysninger om gener fra tanden før den 19. december 2013, hvor man registrerede pus og en fordybet tandkødslomme.

Tryg fandt videre, at røntgenbilleder fra den 19. august 2014 fortsat viser en tæt kanttilslutning mellem tandstubben og kronen. Betændelsen konstateret den 19. december 2013 opstod derfor uafhængigt af kanttilslutningen mellem tandstub og guldkrone.

Tryg fandt herefter, at guldkronen den 19. december 2013 havde haft mere end 5 års funktion uden gener, førend der opstod betændelse. Det forhold, at man den 20. april 2015 så total betændelse omkring den forreste rod på tanden 7-, skyldes derfor med overvejende sandsynlighed en brudlinje i tandens forreste rod opstået som følge af uheldig belastning under tyggefunktionen eller ved anden påvirkning og ikke behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt endvidere, at det forhold, at tandkronen muligvis ikke har sluttet helt tæt, ikke har medført nogle negative konsekvenser for tanden. Udviklingen af betændelse omkring den forreste rod og følgerne heraf i form af fjernelse af tanden skyldes med overvejende sandsynlighed ikke behandlingen men er derimod en hændelig følge af tandens tilstand.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. april 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder efter inspektion af tanden 7- med krone, at tanden mistes som følge af en fraktur og ikke som følge af eventuel mangelfuld kanttilslutning. I den forbindelse bemærkes det, at en mangelfuld kanttilslutning ikke kan medføre, at en tand frakturer.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.