#

3278-16

Skadetype: Nerveskade
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af tand med fistel og eventuel nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling.

Operativ fjernelse af tand med fistel og eventuel nerveskade til følge. Godtgørelse for svie og smerte. TSAN ændrede Codans afgørelse og hjemviste til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 63-årig mand, der den 24. november 2014 fik fjernet tanden +6 ved deling og udtagning. I den forbindelse opstod der et hul til kæbehulen, hvilket blev diagnosticeret og behandlet med ordination af penicillin. Den 3. december 2014 blev der igen ordineret penicillin. Den 8. januar 2015 blev det konstateret, at der stadig var en kanal mellem kæbehulen og mundhulen. Der blev derfor foretaget et operativt indgreb med rensning af området og aflukning af fistlen. Den 13. januar 2015 blev det konstateret, at såret var sprunget op og fistlen retableret. Der blev derfor igen forsøgt operativ lukning under antibiotisk dække, men forgæves. Patienten blev derfor henvist og den 10. marts 2015 blev luftkanalen lukket af en specialtandlæge.

Patienten søger nu om erstatning for fejlbehandling samt godtgørelse for svie og smerte for sygedage.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. maj 2016 traf Codan afgørelse om, at patienten på nuværende tidspunkt ikke er berettiget til yderligere erstatning/ godtgørelse.

Codan fandt i afgørelsen af 9. marts 2016, at der ikke har været tale om egentlig sygeperiode som en direkte følge af den anerkendte patientskade. I forhold til patientens skrivelse af 26. marts 2016, hvor han har anført, at der ikke har været nogen tabt arbejdsfortjeneste, men har været låst fast til sin bopæl under forløbet, peger disse forhold ikke i retning af, at patienten har lidt et indkomsttab. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Codan fandt videre, at der fortsat ikke er forhold, der peger på, at forløbet opfylder betingelserne i erstatningsansvarslovens § 3 for at yde skønsmæssig godtgørelse for svie og smerte, eftersom de oplyste gener ikke kan sidestilles med en sygelig tilstand. Patienten er derfor ikke berettiget til godtgørelse for svie og smerte.

Codan fandt videre, at patienten har oplyst, at han har fået en føleforstyrrelse i kindben, gummen og læben som følge af den anerkendte skade. Desuden har han med jævne mellemrum svien, klemmen, kløen og smerter i operationsstedet. Da Codan ikke tidligere har haft disse oplysninger, skal patienten henvises til en specialtandlæge for en neurosensorisk undersøgelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Det fremgår af sagen, at Codan tidligere har anerkendt en erstatningsberettigende skade. Herefter og idet nævnet efter oplysningerne om skades- og behandlingsforløbet anser betingelserne herfor for opfyldt, finder nævnet, at der er grundlag for at tilkende en mindre skønsmæssig godtgørelse for svie og smerte.

Afgørelsen af godtgørelsens størrelse må træffes af Codan i 1. instans efter afslutning af den neurosensoriske undersøgelse, som Codan allerede har anmodet om at få udarbejdet med henblik på en vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en nerveskade.

Sagen hjemvises herefter til Codan med henblik på afgørelse af den samlede godtgørelse/ erstatning.