#

3356-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling - Åbning til nervehulrum

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling. Skadesudbedrende behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 41-årig kvinde, der den 12. september 2013 fik behandlet tanden +6 med en plastfyldning på grund af caries. Den 17. september 2013 havde patienten gener fra tanden og den 27. januar 2014 var der tiltagende smerter fra tanden. Det blev konstateret, at der var rodspidsbetændelse, hvorfor der blev indledt rodbehandling af tanden samme dag. Den 29. januar 2014 blev det noteret, at patienten havde haft gener om natten fra tanden. Der blev derfor skyllet og taget røntgenbillede, som fandtes at vise en knækket fil i den disto faciale kanal. Den 6. februar 2014 var der kun lidt gener fra tanden og den 19. februar 2016 blev tanden rodfyldt, da der ikke havde været gener siden sidst. Den 3. marts 2016 henvendte patienten sig hos en anden tandlæge på grund af smerter fra regio +6. Tandlægen fandt, at tanden var meget perkussionsøm og at røntgen viste knækket rodfil samt apikal opklaring. Behandlingsmulighederne blev drøftet og tandlægen anbefalede udtrækning af tanden samt efterfølgende implantatbehandling. Tanden blev herefter trukket ud den 10. marts 2016.
Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. juni 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at den erfarne specialist havde foretaget en større åbning af tanden +6 samt foretaget en tragtformet åbning i den øverste del af rodkanalen, således at rodfilen havde bearbejdet rodkanalen i sin egen akse samt ikke havde været belastet og vinklet på samme tid. Herved havde man med overvejende sandsynlighed undgået, at rodfilen knækkede.

Tryg fandt videre, at den knækkede rodfil forhindrede en tilbundsgående rodbehandling af den skadede tandrod på tanden +6. Røntgenbilledet af 3. marts 2016 dokumenterer, at tanden +6 er bevaringsværdig. Tanden skal derfor have fjernet den skadede tandrodsspids og betændelsesproces ved et kirurgisk indgreb.

Patienten er derfor berettiget til erstatning for udgifterne til en kirurgisk rodbehandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 22. juni 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgen fra den 3. marts 2016 viser, at tanden +6 var bevaringsværdig. Den korrekte skadesudbedrende behandling som følge af den knækkede rodfil ville derfor have været en kirurgisk rodbehandling. Tanden er imidlertid blevet trukket ud af anden tandlæge. Der kan derfor ikke tilkendes erstatning for udgifter til den skadesudbedrende behandling.

Hvis patienten ønsker, at der tages stilling til, hvorvidt der er sket en erstatningsberettigende skade som følge af udtrækning af tanden +6, skal der indgives en ny skadeanmeldelse til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.