#

3366-16

Skadetype: Manglende diagnostik - Caries
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Caries

Beskrivelse:

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Mangelfuld diagnostik og behandling af caries med efterfølgende tab af tand. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 59-årig kvinde, der den 15. april 2015 fik behandlet tænderne -6 og -7 med plastfyldninger på grund af caries. I den forbindelse blev der ligeledes taget røntgen. Efterfølgende havde patienten smerter i tænderne og den 24. april 2015 blev plastfyldningerne lavet om. Den 15. maj 2015 blev tanden -7 rodbehandlet overfladisk, da der stadig var smerter. Ifølge journalen havde patienten fortsat smerter den 19. og 20. maj 2015 fra tanden -7 og den 29. maj 2015 blev der påbegyndt rodbehandling af tanden -7. Rodbehandlingen blev fortsat den 17. juni 2015, hvor der tillige blev ilagt desinficerende pasta i rodkanalerne. På grund af fortsatte smerter blev tanden -7 trukket ud den 22. juni 2015 og den 21. oktober 2015 blev der fjernet en skarp knoglekant i området -7. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, som den 25. februar 2016 indledte rodbehandling af tanden -6. Rodbehandlingen blev fortsat den 2. marts, 7. marts, 14. marts, 7. april, 25. april, 27. april og afsluttet den 4. maj 2016.
Patienten søger nu om erstatning, da der blev boret for dybt i tænderne -6 og -7, så tanden -7 mistes og tanden -6 måtte rodbehandles.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. juli 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade ved behandlingen af tanden -7 hos tandlægen. I den forbindelse fandt Tryg, at tanden -7 den 15. april 2015 fremstod bevaringsværdig med profund caries, hvilket er dokumenteret med røntgen af samme dato.

Tryg fandt derfor, at erfaren specialiststandard havde været, at man indledte rodbehandling den 24. april 2015. Tanden kunne have været behandlet med optimal rodbehandling med homogene, tætte rodfyldninger ført til tandens rodspidser. Tanden kunne derefter have været forsynet med en opbygning og krone. Herved havde man med overvejende sandsynlighed undgået, at tanden skulle fjernes.

Patienten er derfor berettiget erstatning for udgifter til behandling i form af implantat, abutment og krone. Der vil dog være fradrag for udgifter til rodbehandling, opbygning og krone på i alt 11.000 kr. Hvis patienten ikke ønsker implantatbehandling, kan der ydes en godtgørelse for tab af tand, som ifølge fast praksis på området udgør 4.000 kr.

Tryg fandt videre, at tanden -6 ud fra røntgen af den 15. april 2015 fremstod med dybt hul med tæt relation til tandens nervekammer. Røntgen af 25. februar 2016 viser tanden -6 med dyb fyldning og rodspidsbetændelse på den bagerste rod.

Tryg fandt derfor, at behovet for rodbehandling med overvejende sandsynlighed skyldes grundlidelsen hul og følgetilstande hertil. Efterfølgende behov for kronebehandling tilskrives ligeledes grundlidelsen.

Tryg fandt således, at der ikke er sket en skade ved behandling af tanden -6 og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 29. juli 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden -7 under alle omstændigheder skulle behandles med rodbehandling, opbygning og krone som følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse, hvis tanden skulle have været bevaret på langt sigt. Der skal derfor foretages fradrag for udgifterne hertil, da patientforsikringen alene dækker udgifter, der er en følge af skaden og ikke udgifter, som patienten skulle have afholdt under alle omstændigheder. Desuden tiltrædes fradragets størrelse.

For så vidt angår tanden -6 finder nævnet, at behovet for rodbehandling er en følge af grundlidelsen rodspidsbetændelse og ikke den udførte tandbehandling eller mangel på samme.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandling af tanden -7 i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Endvidere tiltrædes erstatningens omfang.