#

3344-16

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Bløddelsskade
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi

Beskrivelse:

Cementoverskud i forbindelse med implantatbehandling medførende tandkødsdeformitet. Ikke grundlag for at genoptage sagen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Cementoverskud i forbindelse med implantatbehandling medførende tandkødsdeformitet. Ikke grundlag for at genoptage sagen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig mand, der den 10. juni 2009 henvendte sig for kosmetisk omlavning af kronen på implantatet regio 1+. Ifølge journalen fra den 15. juni 2009 viser røntgen cementoverskud og knoglesvind til 2. gevind. Den 22. juli henvendte patienten sig med en lille hævelse og rødme ved implantatkronen, som ligeledes var løs. Kronen blev derfor afmonteret og recementeret igen efter rensning. Den 14. august 2009 blev der konstateret en fistel fra cementoverskuddet, som blev fjernet. I september 2009 blev der konstateret svind af tandkødsranden og dermed et skæmmende udseende af fortanden. Dette blev forsøgt opereret med æstetisk tandkødskirurgi. Den 11. februar 2010 foretog anden tandlæge endnu et kirurgisk indgreb på regio 1+ med knoglegenopbygning om implantatet og nedføring af tandkødsranden for at genskabe et normalt forløb af tandkødsranden.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne hertil samt for eventuelle yderligere udgifter.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. august 2016 traf Codan afgørelse om, at de indsendte oplysninger ikke væsentligt ændrer sagens faktiske omstændigheder. Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen.

Codan fandt, at eftersom patienten ikke har fået lavet det behandlingsoverslag, der var på tale i 2014, er der på nuværende tidspunkt ikke noget nyt materiale i sagen, som der kan træffes afgørelse om, da det eneste Codan har er journalerne, men ikke det behandlingsoverslag, som netop i patientens sag vil udgøre det nye materiale.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 15. august 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der ikke er fremkommet nye væsentlige faktiske oplysninger i forhold til de tidligere, som kan begrunde en genoptagelse af sagen.

Nævnet finder således, at der på nuværende tidspunkt ikke er grundlag for at genoptage sagen. I den forbindelse bemærkes det, at Codan ikke har modtaget et behandlingsoverslag, som der kan tages stilling til.