#

3354-16

Skadetype: Skade på rod - Knækket rodfil
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, men tanden blev i stedet trukket ud. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Knækket rodfil med efterfølgende behov for kirurgisk rodbehandling, men tanden blev i stedet trukket ud. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 49-årig mand, der den 11. maj 2011 fik konstaterede, at der var en knækket rodfil i tanden +5 efter en rodbehandling foretaget af anden tandlæge. Der blev herefter foretaget en beslibning af tanden, da den skulle restaureres med en krone. Kronen blev herefter påsat den 7. juni 2011. Den 15. januar 2013 henvendte patienten sig med smerter fra tanden +5. Det blev konstateret, at der var ømhed ved undersøgelse af tanden, og det blev vurderet, at tanden skulle trækkes ud. Der blev derfor ordineret antibiotika og den 17. januar 2013 blev tanden trukket ud. I den forbindelse blev patienten informeret om mulig implantatbehandling, hvilket blev anmeldt til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Patienten søger nu om erstatning for den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. juni 2016 traf Tryg afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade som følge af behandlingen den 17. januar 2013.

Tryg fandt, at den erfarne specialist ville ved patientens henvendelse den 15. januar 2013 have foretaget eller henvist patienten til en kirurgisk rodbehandling i stedet for at trække tanden ud. Det forhold, at patienten i januar 2013 fik smerter og ømhed i tanden, hvor der nogle år forinden var knækket en rodfil, skyldes med overvejende sandsynlighed udviklingen af en rodspidsbetændelse. Rodspidsbetændelse kan som oftest med god prognose behandles med en kirurgisk rodbehandling, hvorved man med overvejende sandsynlighed havde undgået tab af tanden +5.

Tryg fandt derfor, at patienten er er berettiget til erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling. Der vil dog være fradrag for udgifter til en kirurgisk rodbehandling svarende til 4.500 kr., hvilket var den behandling, som patienten skulle have haft, hvis ikke tanden +5 var blevet trukket ud.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 21. juni 2016, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at tanden +5 med overvejende sandsynlighed kunne have været reddet, hvis der var blevet foretaget en kirurgisk rodbehandling i stedet for at trække tanden ud. Behandlingen har således ikke været bedst mulig under de givne omstændigheder.

Nævnet finder videre, at der ikke skal foretages fradrag for kirurgisk rodbehandling, da denne behandling skulle være udført som følge af, at der knækkede en rodfil i tanden og ikke som følge af tandens grundlidelse.