Skip to content

3476-16

Afgørelsetype: Ikke omfattet = skade før 1.1.95
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet

Beskrivelse:

Behandling hos den kommunale tandpleje ikke omfattet af ordningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behandling hos den kommunale tandpleje ikke omfattet af ordningen. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om, at patienten har oplyst, at han har modtaget behandling i perioden fra 1971 til 1975 af den kommunale tandpleje.

Patienten søger på den baggrund om erstatning for ødelæggelse af 20 kindtænder og fire fortænder.

1. instans afgørelse:

I brev af 16. december 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring.

Codan fandt, at patienten har oplyst, at den udførte behandling har fundet sted i perioden fra 1971 til 1975 hos den kommunale tandpleje.

Codan fandt herefter, at den kommunale tandpleje først var omfattet af patientforsikringsloven fra den 1. januar 2004 og patientens anmeldelse kan derfor ikke behandles. Sagen afvises dermed.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

I afgørelsen af 16. december 2016 afviste Codan Deres anmodning om erstatning med den begrundelse, at den kommunale tandpleje ikke var omfattet af patientforsikringsreglerne i Patientforsikringsloven før den 1. januar 2004.

Denne afgørelse stadfæster Tandskadeankenævnet.

Den tandbehandling, der ligger til grund for patientens erstatningskrav, fandt sted hos Rungsted Kommunale Tandpleje i perioden fra 1971 til 1975.

Da behandlingen således var afsluttet, før den kommunale skoletandpleje i 2004 blev omfattet af reglerne om patientforsikring, har Codan med rette afvist patientens erstatningskrav. 

Tandskadeankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for nogen administrativ myndighed. Afgørelsen kan alene indbringes for de almindelige domstole inden for en frist på 6 måneder.