Skip to content

3485-17

Skadetype: Varia - Smerter
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Behov for rodbehandling og fyldninger efter almindelig fyldningsbehandling. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Behov for rodbehandling og fyldninger efter almindelig fyldningsbehandling. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 46-årig kvinde, der fik indledt rodbehandling af tanden -7 den 23. juli 2015 på grund af rodspidsbetændelse. I forbindelse med bearbejdningen af den ene af tandens forreste rodkanaler knækkede der et rodinstrument. Den 5. august 2015 blev det opgivet af bearbejde rodkanalerne og patienten blev derfor henvist til en specialist for fjernelse af fil. Ved behandling den 2. oktober og 16. oktober 2015 blev det afbrækkede rodinstrument fjernet og tanden blev rodfyldt til rodspidserne.

Patienten søger nu om erstatning for sine udgifter til behandling hos en specialist.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. november 2016 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

Codan fandt, at det knækkede rodinstrument alene var en midlertidig hindring, men rodbehandlingen var så vidt uændret i karakter, da det fremgår, at det var muligt at fjerne rodinstrumentet, omgøre rodfyldningerne og færdiggære rodbehandlingen.

Men henvisning til Tandskadeankenævnets praksis medfører det forhold, at en rodbehandling ikke lykkes i første forsøg og dermed medfører en fordyrelse af behandlingen, ikke, at der er sket en skade omfattet af loven, da patientens tandstatus ikke blev forringet ved behandlingen.

Der er således ikke sket en skade omfattet af loven og patienten er derfor ikke berettiget til erstatning.

Codan fandt dog, at hvis der senere opstår komplikationer, der kan henføres til det knækkede instrument, kan sagen genanmeldes med henvisning til dette skadenr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 21. november 2016 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den knækkede rodfil ikke har medført en skade i lovens forstand, ved at tandstatussen er blevet forringet, men alene en fordyrelse af behandlingen. Det forhold, at en behandling bliver dyrere end oprindeligt tilsigtet, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.