Skip to content

3530-17

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny rodbehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig mand, der den 30. april 2007 havde smerter i tanden 6-. Der blev derfor fundet behov for rodbehandling af tanden, hvilket blev påbegyndt den 20. august 2007. I den forbindelse knækkede et rodinstrument i den fremadvendende yderste rodkanal, hvilket blev journaliseret. Desuden blev patienten informeret herom. Tanden blev herefter rodfyldt den 17. september 2007 og senere i 2008 behandlet med en krone. Den 7. december 2011 skiftede patienten tandlæge. Den 12. september 2016 havde patienten smerter og hævelse ved tanden, som derfor blev røntgenfotograferet samme dag. I den forbindelse blev det vurderet, at der var tegn på rodspidsbetændelse ved tandens mesiale og distale rod. Rodbehandlingen skulle derfor revideres og rodfilen fjernes. Tanden blev derfor åbnet og der var pusflåd fra den fremadvendende tandrod.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. december 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er blevet påført en skade som følge af behandlingen.

Tryg fandt, at det knækkede rodinstrument ikke har haft negative konsekvenser for tanden 6-, idet rodbehandlingen kan omgøres og rodfilen fjernes, således at tandens sidste rod kan rodfyldes til tandrodens afslutning. Der er dermed tale om, at rodbehandlingen kan omgøres og omgørelser er ikke omfattet af loven.
Tryg fandt videre, at det forhold, at en rodfil skal fjernes, således ikke i sig selv er en skade. Der er tale om en merudgift og en sådan kan ikke dækkes. Der opstår alene en skade, hvis hændelsen har haft negative konsekvenser for tanden, således for eksempel hvis rodfilen ikke kan fjernes og tanden må behandles med en kirurgisk rodbehandling. Såfremt der måtte blive behov for en sådan behandling, kan sagen genanmeldes. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 7. december 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige rodbehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om og eventuelt bliver dyrere end oprindeligt planlagt, er ikke en skade i lovens forstand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.