Skip to content

3542-17

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Behov for nye rod-, krone- og brobehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for nye rod-, krone- og brobehandlinger. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 57-årig kvinde, der den 24. april og den 9. maj 2014 fik rodbehandlet tænderne 4+ og +4. På grund af manglende tænder blev der herefter indledt behandling med implantater, kroner og broer, hvorfor der den 19. maj 2014 blev indsat implantater regio 6+,5+ og +6. Desuden blev tænderne 2+ og +1 trukket ud. Den 16. juni 2014 blev tænderne 4+,1+ og +4 forstærket med stiftopbygninger og den 30. juni 2014 blev tænderne 4+ og +4 restaureret med porcelænskroner. Den 15. august 2014 blev der indsat en bro på seks led fra tænderne 3+ til +3. Den 13. oktober 2014 blev tanden +7 præpareret til krone og der blev taget aftryk til implantatkrone 6+,5+ og 5. Den 27. oktober 2014 blev der cementeret en krone på tanden +7 og isat abutments 6+,5+ og +5. Den 9. marts 2015 blev der indsat bro regio 6,5+ på to implantater og regio +5,6 på et implantat. På grund af betændelse blev implantatet +5 og kronerne på +5,6 fjernet den 19. oktober 2015 og den 29. februar 2016 blev der indsat et nyt implantat regio +5. Den 18. april 2016 blev tanden +3 kirurgisk rodbehandlet og tandens inderside blev renboret for caries og fyldning. Den 6. maj 2016 henvendte patienten sig med løs bro fra 3+ til +3. Der blev konstateret en knækket stift i 1+ samt knækket 3+ og +2 i selve broen. Det blev derfor aftalt, at der skulle laves en ny bro uden beregning og den 9. maj 2016 blev der taget aftryk hertil. Den nye bro fra 3+ til +3 blev herefter udleveret den 23. maj 2016 og den 22. juli 2016 blev der monteret en ny krone på implantatet regio +5.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til udbedring af det udførte arbejde samt for smerter og sygdom som følge heraf.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. november 2016 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling.

I den forbindelse har Tryg lagt vægt på, at et panoramarøntgen, før behandlingen med broer og kroner indledtes, viser et reduceret tandsæt i overkæben bestående af 4+,3+,2+,1+,+1,+2,+3,+4 og +7. Tænderne 4+ og +4 ses med rodspidsbetændelse og tænderne 2+ og +1 er angrebet af caries.

Tryg fandt herefter, at behandlingen med rodbehandling af tænderne 4+ og +4, kirurgisk rodbehandling af tanden +3, implantater svarende til tænderne 6+,5+ og +5, krone på tænderne 4+ og +4 samt en fortandsbro på 3+ til +3 muligvis ikke har opfyldt forventningerne til en længere holdbarhedsperiode og/eller været i overensstemmelse med fagligt anerkendte principper, men behandlingerne kan på det foreliggende grundlag omgøres eller er allerede omgjort under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Dermed er der ikke sket en skade ifølge loven.

Tryg fandt videre, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Regionstandlægenævnet.

Tryg fandt endvidere, at smerterne i overkæben med overvejende sandsynlighed kan tilskrives grundlidelsen, rodspidsbetændelse omkring tanden +3. En tilstand, der blev behandlet med antibiotika og senere kirurgisk rodbehandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. november 2016 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at den udførte behandling er blevet lavet om henholdsvis kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige behandling. Det forhold, at en behandling skal laves om, er ikke en skade i lovens forstand.

Det bemærkes, at de foreliggende oplysninger om patientens psykiske gener ikke ses at kunne give grundlag for erstatning.  

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

For så vidt angår eventuel tilbagebetaling af honorar for de udførte behandlinger skal  Nævnet henvise patienten til at gøre et eventuelt krav gældende over for den behandlende tandlæge. Ved uenighed herom skal Nævnet henvise patienten til at gøre eventuelle krav gældende ved Regionstandlægenævnet eller et civilt søgsmål mod tandlægen.