Skip to content

3568-17

Skadetype: Skade på krone - Tab af kronesubstans
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Andet - Tandregulering

Beskrivelse:

Tandreguleringsbehandling med efterfølgende behov for plastfyldninger. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på stillingtagen til kapitalisering af vedligeholdelsesudgifter.

Tandreguleringsbehandling med efterfølgende behov for plastfyldninger. TSAN hjemviste sagen til Tryg med henblik på stillingtagen til kapitalisering af vedligeholdelsesudgifter.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 34-årig kvinde, der den 31. oktober 2013 fik optaget materiale til brug for analyse i forbindelse med start på behandling med aftagelig bøjle. Den 5. december 2013 blev der taget aftryk til behandlingsapparaturer og den 23. januar 2014 blev behandlingen påbegyndt. Behandlingen var færdig den 15. april 2014, hvor der blev udslebet i tænderne 3-,2-,1-,-1,-2,-3. Desuden blev der monteret en fiksation med en skinne og påbegyndt regulering af overkæbens fortænder. Fiksationerne blev fornyet den 3. juni, den 19. juni, den 5. august og igen den 14. oktober 2014. Ifølge journal af 27. oktober 2015 fra ny tandlæge var der blevet beslebet mellem tænderne 3+,2+,1+,+1,+2,+3 og monteret en fiksation. Den 19. november 2015 blev det noteret, at der skulle laves fyldninger i beslibningerne til reetablering af glatte tandoverflader. Fiksationen havde været løs flere gange og der var ikke plads til fikstationstråd på bagsiden af tænderne 3,2,1+1,2,3. Desuden skulle der laves en retentionsskinne i stedet for tråden.

Patienten søger nu om erstatning for 12 ødelagte tænder, der skal vedligeholdes resten af livet samt for udgiften til en metaltråd.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. december 2016 traf Tryg afgørelse om, at det fremsendte behandlings-overslag af 13. december 2016 vedrørende plastfyldning, lokalbedøvelse, retentionstråd samt retentionsskinner på i alt 20.840 kr. kan godkendes delvist.

Tryg fandt, at behandling med plastfyldning, lokalbedøvelse, retentionstråd på i alt 16.340 kr. kan godkendes.

Tryg fandt dermed, at behandling med retentionsskinner på 4.500 kr. ikke kan godkendes.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet hjemviser sagen til Tryg med henblik på stillingtagen til kapitalisering af vedligeholdelsesudgifterne til plastfyldninger i henhold til lov om erstatningsansvar § 1a.

I øvrigt finder nævnet, at der ikke kan tilkendes erstatning for udgiften til retentionsskinner på 4.500 kr., da udgiften hertil er en følge af det oprindelige behandlingsbehov og ikke den anerkendte skade.