3801-18

Skadetype: Skade på anden anatomisk struktur end tand/nerver - Bløddelsskade
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Kirurgisk rodbehandling

Beskrivelse:

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Kirurgisk rodbehandling med efterfølgende ar på læben til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig kvinde, der den 6. oktober 2016 fik kirurgisk rodbehandlet tanden 6- samt fjernet tanden 7-. Efterfølgende har tandlægen oplyst, at et instrument blev for varmt, hvilket påvirkede den bedøvede underlæbe.

Patienten søger nu om godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 14. november 2017 traf Tryg afgørelse om, at patienten foreløbigt er berettiget til 0 kr. i erstatning.

Tryg fandt, at patienten ikke er blevet påført et varigt mén på 5% eller derover som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt ud fra de fremsendte fotos af ar på underlæben i højre side, at der ikke er nogen større misfarvning eller deformerede mundomgivelser. Arret er derfor ikke af skæmmende eller vansirende karakter i et omfang, som kan modsvare et varigt mén på 5% eller derover jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel pkt. H.2.

Tryg fandt videre, at behandlingsskaden ikke er egnet til at kunne forårsage et selvstændigt psykisk varigt mén. Ved den vurdering har Tryg lagt vægt på, at patienten ikke har været underlagt behandling for sine psykiske gener.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke var berettiget til anden erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 14. november 2017 med den af Tryg anførte begrundelse.

Seks af Tandskadeankenævnets medlemmer finder, at de modtagne fotos viser, at arret ikke er skæmmende eller vansirende i en sådan grad, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på minimum 5% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt H.2. Desuden findes der ikke at være dokumentation for, at den anerkendte behandlingsskade har medført et psykisk mén, der kan fastsættes til minimum 5%. Der kan derfor ikke tilkendes godtgørelse for varigt mén.

Et medlem finder, at arret er skæmmende eller vansirende i en sådan grad, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på 5% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt H.2.

Afgørelsen i sagen træffes efter stemmeflertallet.

I øvrigt bemærkes det, at skaden som udgangspunkt er anerkendt som en dæknings-berettigende skade i henhold til loven. Der ses imidlertid ikke at kunne udbetales en godtgørelse eller erstatning, som overstiger minimumsgrænsen på 1.000 kr.