3803-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand og efterfølgende gener. Godtgørelse for varigt mén. TSAN tiltrådte Codans afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 35-årig kvinde, der den 15. maj 2013 fik konstateret infektion ved tanden 8-. Der blev derfor ordineret antibiotika og foretaget lokalbehandling i form af skylning med klorhexidin. Røntgen fandtes at vise, at tanden var lejret horisontalt i kæben. Patienten blev derfor henvist til panoramarøntgen for vurdering af tandens relation til læbe-tandnerven. Den 5. august 2013 var der igen betændelse ved tanden og patienten blev informeret om forskellige behandlingsmuligheder inkl. fordele og ulemper herved. Ifølge journalen valgte patienten at få trukket tanden ud på grund af de gentagne infektioner og patienten blev derfor informeret om risiko for skade på læbe-tandnerven. Den 12. august 2013 havde patienten stadig smerter fra tanden og den 4. september 2013 blev tanden fjernet operativt. Ifølge journalen fra den 5. september 2013 tog patienten smertestillende medicin og den 9. september 2013 havde hun stadig smerter, hvorfor der blev ordineret smertestillende medicin. Ifølge journalen var der opstået dry socket og der blev foretaget lokal behandling heraf. Den 16. september 2013 havde patienten fortsat smerter og der blev ordineret antibiotika for at udelukke infektion. Desuden blev suturerne fjernet. Igen den 18. september 2013 blev der ordineret smertestillende medicin på grund af smerter og den 23. september 2013 blev det noteret, at patienten stadig tog smertestillende medicin og ny recept herpå blev udstedt. Ifølge journalen fra den 3. oktober 2013 var der bedring, men patienten tog smertestillende medicin hver 8. time. Der blev igen udstedt en recept på smertestillende medicin. Den 10. oktober 2013 var smerterne tiltagende, ligesom der var tiltagende føleforstyrrelser i regionen. Der blev udstedt en recept på antibiotika, da der var mistanke om knogle-marvsbetændelse og patienten blev henvist til kæbekirurgisk afdeling. Patienten havde fortsat smerter den 15. oktober 2013 og ønskede en ny recept på smertestillende medicin, hvilket blev udstedt. Ifølge journalen fra den 16. oktober 2013 var der stadig smerter fra regio 8- og der blev skyllet med fysiologisk saltvand. Den 24. oktober 2013 blev der efter patientens ønske udstedt en recept på smertestillende medicin. Ifølge journalen fra den 1. november 2013 havde patienten fortsat ondt og var følelsesløs ved regio 8- Der blev igen udstedt en recept på smertestillende medicin. Den 23. december 2013 blev der noteret smerter i regio 8- og der blev igen udstedt en recept på smertestillende medicin. Ifølge patienten føltes smerterne som ømhed ved en muskel og massage medførte smertelindring. Ifølge journalen fra den 13. januar 2014 havde patienten det meget bedre. Den 21. april 2015 blev det noteret, at der var opstået smerter i regio 8- og ifølge patienten strålede smerterne mod øjet og øret i højre side. Det blev videre noteret, at egen tandlæge havde henvist patienten til neurolog, som mente, at de neuralgiforme smerter skyldtes den operative fjernelse af tanden 8-. Der var dog ikke påvirkning af læbe-tandnerven og det blev besluttet at foretage en CT-scanning. Ifølge journalen fra den 22. april 2015 viste scanningen et delvist løst knoglefragment regio 8-, men der var ikke andre tegn på sygdom. Den 7. maj 2015 var patienten til undersøgelse på kæbekirurgisk afdeling, hvor det bl.a. blev noteret, at panoramarøntgen viste ingen tegn på patologi. Det blev desuden noteret, at smerterne ikke syntes at være neurologisk betinget og at symptomerne kunne være af muskulær oprindelige. Endvidere blev det noteret, at knoglefragmentet, der var delvist hæftet til den øvrige knogle, ikke burde fjernes.

Patienten søger nu om erstatning for medicinudgifter samt godtgørelse for varigt mén og smerter.

1. instans afgørelse:

I brev af 31. oktober 2017 traf Codan afgørelse om, at patienten ikke er berettiget til erstatning eller godtgørelse.

Codan fandt, at den neurosensoriske undersøgelse beskriver, at patienten har udtalt smerte/ ømhed svarende til tyggemuskulaturen, særligt i højre side. Patienten har også udtalt træthedsfornemmelse i ansigtsmuskulaturen ved tygning af for eksempel tyggegummi, samt ekstremt øget følsomhed beliggende på 10 på en skala fra 0-10. Påvirkningen af patientens livskvalitet i forhold til privatliv ligger på 7-8 på skalaen fra 0-10. Ved den objektive undersøgelse findes der ingen sensibilitetsforstyrrelser eller påvirkning af følesansen. Ved palperation er der ingen tegn til amputationsneurom i regio 8-. Specialtandlægen vurderer ikke, at der er sammenhæng mellem fjernelse af tanden 8- og de af patienten beskrevne symptomer. Af journalen fra den 12. april 2016 fremgår det, at kæbekirurgerne ikke mener, at der er tale om neuropatiske smerter. Det fremgår desuden, at smerterne kommer og går og der er tale om bølger af smerter, hvor der kan være smertefrie perioder i op til et par uger. I disse perioder dog korte ture af ca. 10 min. varighed. Codan redegør videre nærmere for journalen samt fra den neurosensoriske undersøgelse og OHIP-skema.

Codan fandt herefter, at der ikke er sammenhæng mellem fjernelse af tanden 8- og de af patienten beskrevne symptomer/ gener.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at der ikke er nogen sensibilitetsforstyrrelser eller påvirkning af følesansen, knoglen i regio 8- er normal og der ses ingen tegn på infektion eller anden sygdom, som kunne give en sammenhæng mellem fjernelse af tanden, herunder anlæggelsen af bedøvelsen og de smerter, patienten har nu. Patienten har udtalt smerte/ømhed svarende til tyggemuskulaturen, særligt i højre side, men det er Codans vurdering, at dette ikke skyldes fjernelse af tanden 8-, fordi ophelingen i regio 8- har været fin, og der ses ingen hævelse.

Patienten er derfor ikke berettiget til godtgørelse for varigt mén.

I øvrigt fandt Codan, at patienten ikke var berettiget til anden erstatning og/eller godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 31. oktober 2017.

Nævnet finder på baggrund af den udførte neurosensoriske undersøgelse den 25. maj 2018, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en nerveskade i forbindelse med udtrækning af tanden 8-.

Nævnet finder derfor, at der ikke kan tilkendes godtgørelse for varigt mén eller anden erstatning.