3847-18

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Opbygning

Beskrivelse:

Tandbehandling med opbygning og præparation af tand til krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Tandbehandling med opbygning og præparation af tand til krone og efterfølgende tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 77-årig kvinde, der henvendte sig den 10. juli 2017 på grund af en skade på tanden 3- efter en operation på et sygehus. Patienten var herefter til undersøgelse den 18. juli 2017, hvor der blev taget røntgen. Den 5. december 2017 blev tanden udboret til en støbt opbygning, og den 13. december 2017 blev den støbte opbygning cementeret med plast og tanden blev præpareret til en krone. Desuden blev der fremstillet en midlertidig krone og i forsøget på at afmontere denne, fulgte selve tanden/ roden med støbt opbygning med ud. Der blev herefter taget røntgen som kontrol.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 2. februar 2018 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at røntgenbilledet af 18. juli 2017 dokumenterer, at tanden 3- var svækket, da tanden var rodbehandlet og knækket under tandkødsniveau med tæt relation til knoglekanten. Desuden var rodens øverste vægge tynde som følge af rodbehandlingen og på rodspidsen var der overskydende rodfyldningsmateriale.

Tryg fandt derfor, at tanden allerede den 18. juli 2017 havde en håbløs prognose for bevarelse på sigt, da tanden var udtrækningsmoden og tabt på grund af resttandsubstansens mængde.

Tryg fandt således, at tanden med overvejende sandsynlighed mistes på grund af grundlidelserne, hul og følgetilstande hertil samt traumet. Tanden skulle således under alle omstændigheder være fjernet på grund af tandens grundlidelser.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 2. februar 2018 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at tanden 3- med overvejende sandsynlighed mistes som følge af grundlidelsen i form af en svækket tand forud for tandbehandlingen og ikke som følge af den udførte tandbehandling.

Det bemærkes, at forsøget på behandling af tanden 3- er i overensstemmelse med bedst mulige behandling på daværende tidspunkt på trods af, at det ikke lykkedes at redde tanden. 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk.