Skip to content

3903-18

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 45-årig kvinde, der henvendte sig med smerter den 25. juli 2007. I den forbindelse blev der konstateret dyb caries i tanden 6+ og der blev derfor indledt rodbehandling af tanden. Den 10. august 2007 blev tanden rodfyldt. Ved undersøgelse den 5. december 2008 var tanden øm. Der blev derfor taget røntgenbilledet, som fandtes at vise intet abnormt. Patienten henvendte sig igen den 14. april 2009, da hun havde haft smerter, som nu var borte. Der blev derfor aftalt kontrol før sommer. Den 2. juni 2009 henvendte patienten sig igen med smerter. Tanden 6+ blev derfor aflastet, og der blev ordineret penicillin. Den 12. juni 2009 blev det noteret, at det gik bedre. Eventuelt kunne nye rodfyldninger i de yderste rødder overvejes. Den 1. marts 2010 henvendte patienten sig med smerter og der blev konstateret hævelse på ganesiden af tanden. Den indre rodfyldning blev derfor fjernet og rodkanalen blev skyllet. Igen den 3. marts 2010 blev der foretaget skylning og patienten fik ordineret penicillin. Den 5. marts 2010 blev rodkanalen skyllet igen, hvorefter kanalen kunne tørlægges som sundheds-tegn. Den indre rodkanal blev herefter rodfyldt igen den 22. marts 2010, og der blev taget røntgen. Patienten henvendte sig igen med smerter fra tanden den 14. oktober 2010, hvorfor der blev taget et nyt røntgen. Patienten blev herefter anbefalet en kirurgisk rodbehandling hos en specialtandlæge. Patienten skiftede herefter tandlæge, som den 11. januar 2011 noterede tandens historik og tog et røntgenbillede. Ifølge journalen var tanden blev kirurgisk rodbehandlet hos en specialtandlæge i november 2010. Den 9. februar 2011 var der en voldsom hævelse med pusafløb i kindfolden ved tanden 6+. Der blev derfor ordineret antibiotika igen. Den 3. marts 2011 blev der igen foretaget en kirurgisk rodbehandling af tanden og i den forbindelse blev der konstateret knogleopløsning imellem rødderne. Desuden blev der taget røntgen samt fundet en ekstra rodkanal i den forreste af de ydre rødder beliggende uden for roden. Patienten havde stadig lette gener den 28. marts 2011, hvorfor plastfyldningen blev fjernet og en ekstra rodkanalindgang blev lokaliseret i den forreste, ydre rod. Kanalen blev herefter udrenset og rodfyldt den 19. april 2011. Desuden blev tanden behandlet med en plastfyldning samt røntgenfotograferet. Den 9. marts 2012 blev der igen taget røntgen af tanden og i den forbindelse konstateret knogletab. Patienten havde lette symptomer fra tanden. Ifølge journalen fra den 20. juni 2012 var der periodevise smerter fra tanden og røntgen viste en diffus knogleopløsning om den indre rodspids. Den 17. december 2013 blev det igen noteret, at der var periodevise smerter fra tanden. Ifølge journalen var aftalen at trække tanden ud og erstatte den med en implantatbåret krone ved fortsatte smerter. Den 5. august 2015 blev der igen taget røntgen, og der blev noteret betændelse med opløsning af rodspidsen. Ifølge journalen fra den 12. oktober 2015 havde der været smerter og hævelse ved tanden 6+ og der blev derfor ordineret penicillin. Tanden blev herefter trukket ud den 13. oktober 2015.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til implantat samt godtgørelse for varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. maj 2018 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 20.157,50 kr. i erstatning.

Tryg fandt, at regning på 15.897 kr. er en følge af den anerkendte behandlingsskade, hvorfor udgifterne dækkes. Dog foretages der fradrag på 6.300 kr. for sparede udgifter til krone og rodstift, som patienten ville have haft under alle omstændigheder jf. afgørelsen af 9. marts 2017. Erstatningen udgør herefter 9.597 kr. Hertil kommer renter på 414,25 kr.

Tryg fandt videre, at regning på 9.946 kr. også er en følge af den anerkendte behandlingsskade og dækkes derfor fuldt ud. Hertil kommer renter på 200,25 kr.

Den samlede erstatning udgør hertil 19.543 kr. samt renter på 614,50 kr., i alt 20.157,50 kr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 7. maj 2018 og dermed også Trygs afgørelse af 9. marts 2017 med de af Tryg anførte begrundelser.

Nævnet finder, at der ikke kan tilkendes erstatning for udgifterne til behandling af tanden 6+ forud for skadens indtræden, da disse ikke er en følge af den anerkendte skade. Der er alene tale om et økonomisk mellemværende mellem Dem og tandlægen, der udførte behandlingerne.