4283/19

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt knækket tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Rodbehandling og efterfølgende behov for ny rodbehandling samt knækket tand. Omgørelse og grundlidelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 22-årig kvinde, der henvendte sig til tandlægen den 18. oktober 2016 for undersøgelse. Der blev taget røntgenbillede af tanden +6, som fandtes at vise betændelse om rodspidserne og imellem rødderne. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden +6 den 28. november 2016, og efter flere rodskylningsseancer blev tanden rodfyldt den 27. april 2017. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge på klinikken, som den 10. december 2018 konstaterede, at fyldningen i tanden +6 var knækket. Der blev derfor taget røntgenbillede af tanden, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Det blev derfor aftalt, at rodbehandlingen skulle laves om.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 27. september 2019 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at patienten fik påbegyndt en rodbehandling af tanden +6 den 28. november 2016, idet hun havde rodspidsbetændelse. Desuden blev det den 10. december 2018 konstateret, at patienten igen havde rodspidsbetændelse ved tanden +6, hvorfor det blev aftalt, at der skulle foretages en ny rodbehandling.

Tryg fandt derfor, at selv om behandlingen muligvis ikke har opfyldt patientens forventninger til resultatet, kan behandlingen på det foreliggende grundlag laves om under samme forudsætninger som den oprindelige behandling. Det betyder, at patienten kan få foretaget en ny rodbehandling, uden at det vil have en negativ påvirkning af hendes tænder eller forringelse af tandstatus.

Tryg fandt dermed, at det forhold, at patienten skal have foretaget denne behandling igen, ikke i sig selv er en skade i lovens forstand. Manglende succes af en behandling udgør ikke en erstatningsberettigende skade. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter KEL som følge af behandlingen hos tandlægen.

Spørgsmål om eventuel tilbagebetaling af honorar for den første behandling eller omgørelse af den tidligere udførte behandling er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen. Ved uenighed kan sagen indbringes for Styrelsen for Patientklager. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 27. september 2019 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at rodbehandlingen af tanden +6 kan laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige rodbehandling. Det forhold, at en behandling ikke lykkedes og skal laves om, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Nævnet finder videre, at det forhold, at tanden +6 efterfølgende er knækket, ikke er en følge af den udførte rodbehandling, men derimod har årsag i tandens grundlidelse i form af en svækket tand.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.