Skip to content

4407/20

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation og tab af tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 75-årig mand, der den 3. juli 2019 fik taget røntgen, som fandtes at vise behandlingskrævende caries i tanden 7-. Der blev igen taget røntgen den 12. august 2019, hvorefter tanden blev renboret. I den forbindelse skete der en gennembrydning til tandens nervekammer, og det blev konstateret, at nerven var død. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag, som blev fortsat den 26. august 2019. Der blev igen taget røntgen, som fandtes at vise en defekt i rodens delingspunkt enten som følge af skævboringen eller caries. Den 29. august 2019 blev der ordineret antibiotika mod betændelse., og den 30. august 2019 blev tanden trukket ud på grund af kraftig hovedpine. Der planlægges nu behandling med implantat i regio 7-.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til fejlbehandling og implantat regio 7-. Desuden søges om godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 30. april 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at der blev indledt rodbehandling af tanden 7- den 12. august 2019, og der skete i forbindelse hermed en skævboring af tandens nervekammer den 26. august 2019.

Tryg fandt videre, at en gennembrydning normalt vil medføre, at en tand mistes.

Tryg fandt dog, at tanden med overvejende sandsynlighed mistes med årsag i det hul (caries), der er på roddelingspunktet af tanden.

I den forbindelse fandt Tryg, at røntgenbillede af 21. december 2016 dokumenterer, at der var et synligt hul (caries) i roddelingspunktet i tanden.

Tryg fandt derfor, at tanden allerede på dette tidspunkt var uden bevaringsmulighed, idet hullet ved roddelingspunktet var underminerende for tanden. Det vurderes herefter for overvejende sandsynligt, at hullet kan være opstået og have udviklet sig ukontrolleret i perioden fra den 23. januar 2015 til den 14. december 2016, hvor patienten ikke var hos tandlægen.

Tryg fandt således, at tabet af tanden i 2019 er med årsag i grundlidelse (caries ved roddelingspunktet) og ikke med årsag i tandbehandlingen.

Tryg fandt videre, at uanset at patienten ikke fik opdaget og behandlet hullet, efter han begyndte hos tandlægen den 14. december 2016, kan dette ikke føre til en ændret vurdering, da tanden allerede her var tabt grundet det omfattende hul i tanden jf. røntgenbillede af 21. december 2016.

Tryg fandt således, at det ikke har medført en forringet tandstatus, at der skete en skævboring til tandens nervekammer den 26. august 2019.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 30. april 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at røntgenbillede fra 21. december 2016 viser, at tanden 7- allerede på daværende tidspunkt var en stærk svækket tand med mistet tandsubstans. Det findes derfor overvejende sandsynligt, at tanden mistes som følge af grundlidelserne, svækket tand og caries og ikke som følge af gennembrydningen.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Hvis patienten ønsker, at der skal tages stilling til, om der forud for den anmeldte skade er sket en erstatningsberettigende skade vedrørende behandlingsforløbet fra 2015 til 2016, skal patienten indgive en ny anmeldelse påført navnet på den klinik/ klinikejer, som patienten konsulterede på daværende tidspunkt.