Skip to content

4491/20

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Afvist - Andet
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret og hjemvist
Behandling: Rodbehandling

Beskrivelse:

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. TSAN ændrede Trygs afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 53-årig kvinde, der den 4. april 2017 fik konstateret caries i tanden +6. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning den 10. april 2017, og i den forbindelse blev patienten informeret om infraktion i kronen. Der var derfor risiko for smerter og måske behov for rodbehandling. Ifølge journalen fra den 10. april 2018 murrede det af og til i tanden +6, og patienten var klar over, at der var risiko for rodbehandling. Den 8. juni 2018 havde patienten smerter fra tanden. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse. Der blev derfor indledt rodbehandling af tanden samme dag. Rodbehandlingen blev fortsat den 12. juni 2018, og i den forbindelse opstod der mistanke om en parietal perforation. Den 19. juni 2018 blev rodbehandlingen afsluttet med rodfyldning. Tanden blev herefter behandlet med en plastfyldning den 3. juli 2018, hvor patienten blev anbefalet en krone efter observationsperiode på 6-12 måneder. Den 27. juli 2020 havde patienten symptomer ved tygning i venstre side. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden +6. Tandens prognose blev vurderet som håbløs grundet perforation og opklaring.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. august 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er grundlag for at genoptage sagen efter de almindelige forvaltningsretlige regler om genoptagelse.

Tryg fandt, at det seneste indsendte ikke indeholder nye faktiske eller retlige oplysninger i forhold til den anmeldelse/ de oplysninger, som der tidligere er sendt.

Tryg fandt i den forbindelse, at ved konsultation den 27. juli 2020 vurderes tanden uden rationale for behandling på grund af rodspidsbetændelse og muligvis en gennembrydning af roden i forbindelse med rodbehandling i 2018.

Tryg fandt herefter, at der ikke er tilvejebragt nødvendig dokumentation for, at tanden +6 vil mistes med årsag i gennembrydningen.

I den forbindelse fandt Tryg, at røntgenbillede fra den 27. juli 2020 dokumenterer rodspidsbetændelse på tanden.

Tryg fandt herefter, at tanden +6 med overvejende sandsynlighed mistes med årsag i rodspidsbetændelsen på tandens rødder og dermed ikke med årsag i den anmeldte behandling.

Tryg fandt dog, at tandlægen må fjerne tanden skånsomt, og hvis der ved en klinisk inspektion kan bekræftes en gennembrydning af roden, kan sagen genoptages til fornyet vurdering.

Der er derfor ikke grundlag for at genoptage sagen. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet ændrer Trygs afgørelse af 12. august 2020, som anført nedenfor.

Nævnet finder, at røntgen fra den 12. juni 2018 viser tilstedeværelsen af rodfil svarende til gennembrydningsstedet, og på røntgen fra den 27. juli 2020 ses tab af knogle mellem rødderne svarende til gennembrydningsstedet. Tanden +6 mistes derfor med overvejende sandsynlighed som følge af gennembrydningen og ikke på grund af rodspidsbetændelsen.

Sagen hjemvises herefter til Tryg med henblik på stillingtagen til erstatningens størrelse og omfang som følge af tab af tanden +6.