4499/20

Skadetype: Skade på rod - Parietal perforation
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Stiftudboring - Parapulpal stift

Beskrivelse:

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Parietal perforation med efterfølgende tab af tand til følge. Fradragets størrelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 39-årig kvinde, der den 4. oktober 2017 fik konstateret caries i bl.a. tanden 5-. Tanden blev derfor renboret og forstærket med en stiftforankret opbygning den 28. december 2017. Den 15. januar 2018 blev der cementeret en plastkrone på tanden. Ifølge journalen fra den 20. august 2018 var der en fistel ved tanden, og røntgen fandtes at vise en parietal perforation. Patienten blev derfor anbefalet ekstraktion af tanden. Den 3. september 2018 blev det noteret, at patienten ikke ønskede ekstraktion af tanden, og det blev derfor aftalt at afvente udviklingen. Patienten henvendte sig til en ny tandlæge den 26. november 2018, som konstaterede, at der var sket en gennembrydning ved tanden. Tanden var derfor udtrækningsmoden.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling i form af et implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. august 2020 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 21.581,68 kr. i erstatning.

Tryg fandt, at den modtagne regning på 27.081,68 kr. omhandler 4 x røntgenoptagelse, operativt indgreb 5-, 5 x lokalbedøvelse, injektion, plastisk opbygning under kronen 7- metalkeramikkrone på bropille 7-, metalkeramikkrone på bropille 4-, metalkeramikkrone mellemled 6-, metalkeramikkrone mellemled 5-.

Tryg fandt herefter, at udgifterne til behandlingen er en følge af den anerkendte behandlingsskade, hvorfor udgifterne dækkes.

Tryg fandt i den forbindelse, at fradraget nedsættes på baggrund af regningen. Der foretages derfor fradrag af 5.500 kr. for sparede udgifter til krone, som patienten ville have haft under alle omstændigheder, hvis skaden ikke var sket jf. afgørelsen af 18. januar 2020. Erstatningen udgør herefter 21.581,68 kr.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke er berettiget til yderligere erstatning/godtgørelse. 

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. august 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnet finder, at der skal foretages fradrag for udgiften til en krone på tanden 5-, da tanden under alle omstændigheder skulle have været behandlet hermed for at bevares på længere sigt, hvis skaden ikke var sket. Der kan alene tilkendes erstatning for mérudgifter som følge af skaden og ikke for udgifter patienten under alle omstændigheder skulle have afholdt. Desuden tiltrædes fradragets størrelse på 5.500 kr.

Det forhold, at Tryg ikke har nævnt fradraget i afgørelsen af 24. marts 2020, hvor overslaget godkendes, kan ikke føre til et andet resultat, da afgørelsen alene er en godkendelse af et overslag, og ikke en afgørelse om erstatningens størrelse. Tryg har i den forbindelse i afgørelsen af 18. januar 2020 oplyst, at der vil blive foretaget fradrag for en krone i den endelige opgørelse af skaden.