Skip to content

4522/20

Skadetype: Skade på krone
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Tandudtrækning

Beskrivelse:

Udtrækning af tand og efterfølgende løs tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Udtrækning af tand og efterfølgende løs tand. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 39-årig kvinde, der ved almindeligt tandeftersyn den 19. marts 2019 fik taget røntgenbilleder. Det blev noteret, at der var flere knækkede tænder og smerter fra flere tænder. Desuden var der blødning fra tandkødet, og tanden   -4 var løs. Patienten ønskede at få udskiftet amalgamfyldningerne i tænderne 6-6, da hun mente, at hun led af allergi. Der blev konstateret dyb caries i tænderne 5+ og -8, fordybede tandkødslommer, utilstrækkelig mundhygiejne, blødende tandkød samt tandsten. Desuden blev det noteret, at patienten røg. Røntgenbilleder fandtes at vise rodspidsbetændelse på tænderne 6,5+ samt tab af tandbærende knogle ved tænderne 7,6,5,4+ og -4,7,8. Endvidere viste røntgen total parodontitis på tanden -6. Det blev desuden noteret, at patienten skar tænder om natten og havde et stort slid på tænderne. Det blev herefter planlagt at fjerne tænderne 6,5+ og -6,8. Patienten henvendte sig igen den 4. april 2019 på grund af smerter fra tanden. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise udvidet parodontal spalte samt opklaring. Tanden blev derfor trukket ud (? Er det -5 dagen efter ?). Ifølge journalen fra den 8. april 2019 havde patienten et stort sår på læben ud for regio -4,5. Det blev noteret, at der var tale om et bidsår i forbindelse med bedøvelsen ved udtrækning af tand. Den 11. april 2019 blev der foretaget parodontal-undersøgelse og diagnostik med brug af røntgenbilleder. I den forbindelse blev patienten informeret om de radiologiske fund. Den 10. maj 2019 blev der udført udvidet tandrensning samt tandrodsrensninger, og der blev udført forebyggende indsats med motivation og instruktion i tandbørstning. Ifølge journalen var der blevet søgt om betaling af tandbehandlingen hos kommunen, og den 27. august 2019 blev det noteret, at patienten havde fået afslag herpå på grund af mangelfuld dokumentation. Den 25. november 2019 aflyste patienten sin tid samme dag. Den 17. december 2019 blev tanden -7 behandlet med en plastfyldning. Ifølge journalen fra den 20. december 2019 blev der foretaget en revurdering af parodontitisbehandlingen, og der blev udført udvidet tandrensning og tandrodsrensninger. Efterfølgende skiftede patienten tandlæge, hvor der den 20. februar 2020 blev noteret dyb caries i tænderne 5+ og -8 samt fordybede tandkødslommer. I den forbindelse blev patientens parodontitis vurderet, og der blev taget røntgenbilleder. Den 3. marts 2020 blev der udført udvidet tandrensning samt tandrodsrensninger, og tænderne 7,6- blev behandlet med plastfyldninger.

Patienten søger nu om erstatning for dårlig tandbehandling samt en tand, der blev slået løs af tandlægen og nu skal ud.

1. instans afgørelse:

I brev af 25. september 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at det fremgår af røntgenbilleder og journalen, at patienten efter flere års tandplejerpause søger tandlæge på grund af smerter, knækkede tænder og ønske om udskiftning af amalgamfyldningerne i tænderne 6- og -7, samt da tanden -4 er løs. Herefter er patienten i et forløb hos tandlægen, hvor tanden -4 blev fjernet, og patienten behandles for parodontose. Der er ikke dokumentation for eller tegn på, at behandlingen har været hårdhændet.

Tryg fandt videre, at tanden -4 er fjernet på grund af total opløsning af knoglefæstet, dette dokumenteres på røntgenbillede af den 19. marts 2019. Der var derfor tandlægefagligt grundlag for at fjerne tanden.

Tryg fandt endvidere, at patienten har fortsat sine behandlinger uden nogen forbehold, og patientens mails til tandlægen er positive og med ønske om en god dag. Behandlingen af parodontose er sket efter de anerkendte retningslinjer for behandling af parodontose. Der er ikke dokumentation for, at behandlingen har været hårdhændet.

Tryg fandt videre, at patienten når at få skiftet fyldningen ved tanden -7 men mangler fortsat tanden 6-. Patienten skifter herefter tandlæge den 20. februar 2020, hvorefter patienten får skiftet fyldningen i tanden 6-, og patienten får foretaget behandling for parodontose.

Tryg fandt herefter, at dette er en fortsættelse af patientens oprindelige behandlingsplan og behandling fra tandlægen. Patienten er derfor ikke ringere stillet sygdoms- eller behandlingsmæssigt, idet anden tandlæge kan fortsætte behandlingen. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 25. september 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

Nævnt finder, at det ikke er overvejende sandsynligt, at der er sket en skade i form af løs tand i venstre side af overmunden som følge af den udførte behandling. I den forbindelse er der lagt vægt på, at der ikke i journalen fra Deres nye tandlæge er beskrevet løse tænder i venstre side af overmunden eller andre tegn på traumatisk påvirkning.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1