Skip to content

4516/20

Skadetype: Varia - Infektion
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende behov for rodbehandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende behov for rodbehandling af anden tand. Erstatningens omfang. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 45-årig mand, der den 17. februar 2017 fik konstateret caries i tanden 8-. Tanden blev derfor fjernet operativ den 22. maj 2017 med deling af tanden samt kontrolrøntgen. Den 29. maj 2017 fik patienten ordineret antibiotika af vagtlægen på grund af hævelse på siden mod kinden ved tanden. Den 22. juni 2017 blev der taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden 7-. Patienten henvendte sig akut til en anden tandlæge den 26. juni 2017 på grund af smerter fra området. Klinik blev der konstateret hævelse og ømt tandkød i regio 8-, men ingen tegn på betændelsestilstand. Den 29. juni 2017 påbegyndte den behandlende tandlæge rodbehandling af tanden 7- på grund af smerter og betændelse. Patienten henvendte sig igen til anden tandlæge den 31. juli 2017, da han stadig havde ondt. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise tydelig knogledestruktion i regio 8-. Patienten blev informeret om, at der formentlig lå afstødt knoglesekvester i området. Der blev derfor foretaget et operativt indgreb den 1. august 2017, hvor der blev fjernet et afstødt knoglestykke fra rodlejet i regio 8-. Da patienten fortsat havde smerter og hævelse ved regio 8-, blev patienten henvist til kæbekirurgisk afdeling den 8. august 2017 for mulig knoglemarvsbetændelse. Den 6. oktober 2017 blev tanden 7- rodfyldt. På Kæbekirurgisk afdeling den 12. oktober 2017 blev der foretaget en operation med prøvetagning. Efterfølgende blev der opstartet en penicillin behandling den 24. oktober 2017 for streptokokinfektion. Denne behandling blev afsluttet med et kontrolbesøg den 16. januar 2018.

Patienten søger nu om erstatning for helbredelsesudgifter, ødelagt ferie, godtgørelse for svie og smerte samt varigt mén.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. maj 2020 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 530,25 kr. i erstatning.

Tryg fandt, at den modtagne regning på 500 kr. omhandler undersøgelse og konsultation, og at udgifterne er en følge af den anerkendte behandlingsskade.

Tryg fandt derfor, at udgiften på 500 kr. dækkes. Hertil kommer renter på 30,25 kr.

Tryg fandt videre, at det fremgår af det indhentede journalmateriale, at patienten har et problem med tandstilling, og at overkæben står relativt længere tilbage. Derfor anbefales kirurgisk tand- og kæberegulering.

Tryg fandt herefter, at dette ikke skyldes den anmeldte skade, men som udgangspunkt med overvejende sandsynlighed forhold ved patienten og patientens tænder/ kæbe.

Tryg fandt dog, at der muligvis kan være opstået et lille ustabilt sammenbid efter tandfjernelsen, hvilket er årsagen til, at Tryg vil dække for en refleksfrigørende bidskinne og evt. småkorrektioner af patientens bid, men ikke til en egentlig tandregulering. Behandlingsoverslag for mulig refleksfrigørende bidskinne skal herefter fremsendes.

Tryg fandt dermed, at patienten ikke ifølge sagens akter har varige gener efter behandlingsskaden, som modsvarer et varigt mén på 5% eller derover.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 20. maj 2020 med den af Tryg anførte begrundelse herfor.

Nævnet finder, at journalnotat af 12. december 2018 dokumenterer, at De har en skeletal afvigelse (vækstafvigelse), som indebærer, at Deres overkæbe er placeret langt tilbage i forhold til underkæben. Deres eventuelle gener som følge af et ændret sammenbid skyldes derfor forhold ved Dem selv og ikke den anerkendte skade i forbindelse med fjernelse af tanden 8-.

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke kan tilkendes godtgørelse for varigt mén som følge af den anerkendte skade.