4604/21

Skadetype: Skade på krone - Tab af kronesubstans
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behov for ny kronebehandling. Omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 79-årig kvinde, der henvendte sig til tandlægen den 2. november 2018 på grund af tabt krone på tanden +6. Der blev taget røntgen, og bl.a. konstateret caries i stubben. Patienten ønskede imidlertid ikke yderligere behandling på daværende tidspunkt. Den 1. juli 2020 blev tanden trukket ud og i forbindelse med løsning af roden knækkede et stykke porcelæn af kronen på tanden +5. Det blev aftalt, at tanden skulle behandles med plast, hvilket blev udført den 7. juli 2020. Patienten henvendte sig igen den 25. august 2020 da kronen på tanden +5 var tabt. Der blev konstateret caries i stubben, og det blev vurderet, at tanden kunne renbores og behandles med en ny krone.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny krone på tanden +5.

1. instans afgørelse:

Sagen drejer sig om en nu 79-årig kvinde, der henvendte sig til tandlægen den 2. november 2018 på grund af tabt krone på tanden +6. Der blev taget røntgen, og bl.a. konstateret caries i stubben. Patienten ønskede imidlertid ikke yderligere behandling på daværende tidspunkt. Den 1. juli 2020 blev tanden trukket ud og i forbindelse med løsning af roden knækkede et stykke porcelæn af kronen på tanden +5. Det blev aftalt, at tanden skulle behandles med plast, hvilket blev udført den 7. juli 2020. Patienten henvendte sig igen den 25. august 2020 da kronen på tanden +5 var tabt. Der blev konstateret caries i stubben, og det blev vurderet, at tanden kunne renbores og behandles med en ny krone.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til en ny krone på tanden +5.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 3. december 2020 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at røntgenbillede af 2. november 2018 dokumenterer, at kronen på tanden +5 havde dårlig kanttilslutning. Tanden +5 havde derfor behov for en ny kronebehandling, inden tanden +6 blev trukket ud.

 

Det forhold, at De eventuelt ikke var informeret om behovet for ny krone på tanden +5, medfører ikke i sig selv, at der er sket en skade i henhold til loven.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.