4597/21

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Mangelfuld diagnostik - Tandbevarende behandling

Beskrivelse:

Den udførte tandbehandling og knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Den udførte tandbehandling og knækket rodfil. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 62-årig kvinde, der ifølge det oplyste har konsulteret tandlægen forud for den 18. maj 2011. Den 18. maj 2011 skiftede patienten tandlæge, hvor det den 19. juni 2012 blev noteret, at tanden +7 var knækket. Patienten blev i den forbindelse informeret om, at tanden skulle kronebehandles, hvilket patienten ifølge journalen ønskede at overveje. Patienten henvendte sig igen den 5. april 2013 på grund af smerter fra tænderne +6 og +7. Der blev taget røntgen, som fandtes at vise betændelse ved begge tænder. Desuden blev det noteret, at tanden +7 var helt knækket, og patienten blev derfor anbefalet udtrækning af tanden. Der blev herefter ordineret antibiotika for at opnå smertefrihed. Den 10. april 2013 blev det noteret, at patienten nu var smertefri. Det blev desuden vurderet, at det sandsynligvis ikke var muligt at foretage revision af rodbehandlingen i tanden +6 på grund af en knækket rodfil. Den 18. april 2013 blev tanden +7 trukket ud. Efterfølgende skiftede patienten igen tandlæge, hvor det den 17. december 2013 blev noteret, at tanden +6 krævede en kronebehandling. Den 13. maj 2016 blev det noteret, at tanden +6 havde betændelse, og der blev ordineret antibiotika. Desuden blev der planlagt kirurgisk rodbehandling af tanden med fjernelse af den knækkede rodfil. Der blev derfor foretaget kirurgisk rodbehandling af tanden den 31. maj 2016. Patienten henvendte sig med smerter fra tanden +6 den 28. marts 2018, og der blev taget røntgen, som fandtes at vise en udvidet rodhindespalte med den disto-faciale rod. Den 7. juni 2019 blev der taget røntgen, som fandtes at vise rodspidsbetændelse ved tanden +6. Den 12. februar 2020 blev der igen taget røntgen, som fandtes at vise en forværring af betændelsen i forhold til tidligere. Tanden +6 blev derfor trukket ud den 24. februar 2020. Der planlægges nu implantatbehandling i regio +6 og +7 inkl. knoglegenopbygning.

Patienten søger nu om erstatning for to mistet tænder, kæbebetændelse og mistet knogle som følge af knækket bor.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. oktober 2020 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten med overvejende sandsynlighed ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt, at røntgenbillede dateret den 19. august 2011 dokumenterer, at tænderne +6 og +7 var rodbehandlet og bygget op i plast.

Tryg fandt videre, at tanden +7 den 19. juni 2012 fremstod med fraktur og behov for krone, hvilket ikke blev udført. Desuden blev tanden fjernet på grund af revnedannelse og betændelse den 18. april 2013.

Tryg fandt herefter, at det er overvejende sandsynligt, at tanden +7 er mistet med årsag i frakturen i tanden (grundlidelse) og betændelsestilstand som følge heraf og ikke som følge af behandling eller mangel på samme hos tandlægen. Der er dermed ikke sket en skade efter loven.

Tryg fandt dernæst, at patienten den 5. april 2013 blev informeret om, at der var en knækket rodfil i tanden +6, og at der var betændelse.

Tryg har dog ikke modtaget journal eller røntgen, der dokumenterer, hvornår og/eller hvor rodbehandlingen, herunder der knækkede en rodfil, er foretaget.

Tryg fandt derfor, at det ikke er dokumenteret, at patienten er påført en skade som følge af rodbehandling hos tandlægen. Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 29. oktober 2020.

 

Nævnet finder, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at behandlingen er foretaget af den tandlæge, som De har angivet som behandlende tandlæge.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1 /lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.