Skip to content

4655/21

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Fyldning

Beskrivelse:

Behandling med plastfyldning og efterfølgende behov for fyldning i nabotand samt omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Behandling med plastfyldning og efterfølgende behov for fyldning i nabotand samt omgørelse. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig kvinde, der den 31. jul 2014 fik konstateret fyldningsfraktur i tanden -5. Tanden blev derfor behandlet med en plastfyldning. Den 18. december 2014 blev fyldningen i tanden -5 lavet om igen, hvilket igen skete den 26. marts 2015 på grund af fødenedbidning. Ifølge journalen fra den 30. juli 2015 var fyldningen tabt/ defekt i tanden -5, og tanden blev derfor behandlet med en ny fyldning. Desuden blev patienten anbefalet kronebehandling af tanden, hvis fyldningen faldt ud igen. Ved undersøgelse den 5. februar 2019 blev det noteret, at der var mangelfuldt renhold i mellemrummene mellem tænderne. Der blev derfor renset, og patienten blev instrueret i renhold. Ifølge journalen fra den 21. marts 2019 blev der noteret obs for caries ved tanden +5 samt belægninger på tænderne. Der blev derfor udført tandrensning, og patienten blev instrueret i brug af tandbørste med bass-metoden, interdentalbørster. Den 15. oktober 2019 blev patienten anbefalet kronebehandling af tanden -5, men patienten var ikke interesseret. Ved statusundersøgelse den 17. august 2020 blev der taget bite wings, som viste defekt fyldning i tanden -5 samt caries ved tanden -6. Desuden blev det noteret, at der var en borerids ved tanden -6, som formentlig var fra, da tanden -5 blev lavet. Patienten blev derfor anbefalet kronebehandling af tænderne -5 og -6, såfremt der var tilstrækkelig tandsubstans af tanden -6.

Patienten søger nu om erstatning for udgifterne til den skadesudbedrende behandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. januar 2021 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at der ikke er dokumentation for, at patienten er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse, at de har modtaget røntgenbilleder dateret 3. november 2016, der viser højre side, men at de ikke har modtaget billeder fra venstre side, der viser tænderne -5 og -6.

Tryg fandt videre, at tandlægen må være stoppet på klinikken i 2017, og formentlig har anden tandlæge overtaget klinikandelen jf. Tandlægebladet og hjemmeside. Endvidere er der foretaget undersøgelse og taget røntgenbilleder den 3. november 2016, hvor en tandplejer ikke fandt huller.

Tryg fandt desuden, at over de næste tre år var patienten til fem undersøgelser, hvor der ingen notater er om tanden -6 vedrørende caries og/eller boreskade. Ej heller notater om fødenedbidning imellem tænderne -5 og -6. Ved undersøgelse 21. marts 2019 fandt tandplejeren ingen huller, men anbefalede kronebehandling af -5, hvilket patienten afslog.

Tryg fandt på den baggrund, at det ikke er dokumenteret, at der er sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med tandlægens behandling.

Tryg fandt således, at der ikke er dokumentation for, at der er sket defekte restaureringer i tanden -5 eller boreskade i tanden -6, der skulle være årsag til det hul, der blev konstateret i tanden den 17. august 2020, da der ingen fund er sket af de efterfølgende behandlere igennem de mere tre et halvt år.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 15. januar 2021.

 

Nævnet finder, at behandlingen med fyldning i tanden -5 har kunnet laves om under samme forudsætninger som forud for den oprindelige fyldningsbehandling. Det forhold, at en behandling skal laves om og derved eventuelt bliver dyrere, er ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

 

Nævnet finder videre, at behovet for behandling af tanden -6 med en fyldning er en følge af grundlidelsen, caries under kronen og ikke af den registreret boreskade. Den registreret boreskade har således ikke medført en øget behov for behandling.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.