4669/21

Skadetype: Nerveskade - N.Mandibularis
Afgørelsetype: Specialistmålestokken - PFL § 2.1.1/KEL§ 20.1.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelsen ændret
Behandling: Kirurgi - Operativ fjernelse af tand

Beskrivelse:

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Operativ fjernelse af visdomstand med efterfølgende nerveskade til følge. Godtgørelse for varigt mén. TSAN ændrede Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 23-årig kvinde, der ved undersøgelse hos anden tandlæge den 22. november 2019 fik taget røntgen af tanden -8. I den forbindelse blev det noteret, at tanden var halvt frembrudt, og der var en tæt relation mellem tandens rødder og nerven. Patienten blev derfor anbefalet en CT-scanning og efterfølgende blev patienten henvist til den behandlende tandlæge. Patienten blev derfor undersøgt den 27. februar 2020 af den behandlede tandlæge, hvor det blev noteret, at der var en historik med betændelse ved tanden -8. Røntgenbillede fandtes at vise, at tanden var kippet fortil, og at tanden havde samlede rødder med overlap til nerve. Tanden blev herefter fjernet efter anlæggelse af lokalbedøvelse. I den forbindelse blev det noteret, at tandkødet blev klappet til side ved tænderne -6,7,8, hvorefter kronen på tanden blev fjernet først, og dernæst rødderne. Desuden blev det noteret, at der ikke sås en synlig nerve, hvor tanden havde siddet. Ved kontrol den 17. september 2020 oplyste patienten, at hun havde nedsat føleevne i venstre side af underlæben og tungen.

Patienten søger nu om godtgørelse for varigt mén som følge af nedsat følelse i kind, læbe, tunge og kæbe.

1. instans afgørelse:

I brev af 21. april 2021 traf Tryg afgørelse om, at patienten er berettiget til 94.601,25 kr. i erstatningen.

Tryg fandt, at patienten som følge af behandlingsskaden har et varigt mén på 10% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledningen méntabel punkt A.1.4.

Tryg fandt i den forbindelse, at det fremgår af den neurosensoriske erklæring, at der er subjektive gener i form af en konstant delvist mistet følelse i venstre side af underlæbe/ hage, kind, tunge og kæbe, konstante ubehagsgener, der føles prikkende/stikkende/ sovende/ kriblende / bedøvet, en delvist ændret smagssans, at patienten snøvler, når hun taler, og at hun bider sig selv i tungen, når hun spiser. Patienten har også oplyst, at føleforstyrrelsen i en vis grad har en negativ indvirkning på hverdagen, da hun blandt andet ikke kan mærke kærtegn på samme måde som før, og at hun ikke kan smage på noget i venstre side.

Tryg fandt videre, at der objektivt er konstateret en nedsat føleevne svarende til venstre side af underlæbens og hagens hud inkl. det læberøde, og en nedsat føleevne svarende til læbens slimhinde inkl. ydersiden af tandkødet ved tænderne -1,2,3,4,5. Der er også konstateret en nedsat føleevne svarende til venstre side af kindens hud og kindens slimhinde inkl. ydersiden af tandkødet ved tænderne -6,7,8. Endelig er der konstateret en nedsat føle- og smagsevne svarende til venstre side af tungen.

Tryg fandt herefter, at godtgørelsen for varigt mén er opgjort til 93.950 kr. samt renter på 651,25 kr.

I øvrigt fandt Tryg, at patienten ikke var berettiget til yderligere erstatning/ godtgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Indledningsvist finder nævnet ikke grundlag for at antage, at den gennemførte behandling ikke var indiceret, eller at den ikke er udført bedst muligt. Grundlaget for patientens ret til erstatning er derfor ikke § 20, stk. 1, nr. 1 i lov om klage- og erstatnings-adgang inden for sundhedsvæsenet, men § 20, stk. 1, nr. 4, idet skaden må anses at gå ud over, hvad patienten med rimelighed må tåle ved en sådan behandling.

 

Tandskadeankenævnet ændrer endvidere Trygs afgørelse af 21. april 2021, som anført nedenfor.

 

Nævnet finder, at der kan tilkendes en godtgørelse for varigt mén på i alt 12% jf. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel punkt A.1.4.2, idet der er tale om skade på 3 nervegrene samt påvirket smagssans.

 

Sagen hjemvises derfor til Tryg med henblik på endelig opgørelse af godtgørelsens størrelse inkl. renter.