Skip to content

4718/21

Skadetype: Ingen skade / afvisning
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Tandbevarende behandling - Krone

Beskrivelse:

Kronebehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Kronebehandling og efterfølgende behov for behandling. TSAN tiltrådte Trygs afgørelse.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 79-årig mand, der henvendte sig den 12. februar 2020, da tanden +5 var knækket. Det blev noteret, at inderfladen var knækket af, og der blev taget røntgen af tanden. Tanden blev herefter behandlet med en midlertidig fyldning, og patienten blev anbefalet kronebehandling af tanden. Den 13. februar 2020 blev tanden behandlet med en plastopbygning, og der blev præpareret samt taget aftryk til krone. Ifølge journalen blev der taget et nyt aftryk den 25. februar 2020, hvorefter der blev cementeret en fuldkeramisk krone på tanden den 3. marts 2020. Patienten henvendte sig den 29. december 2020, da kronen var knækket af. Der blev herefter taget røntgen, og patienten blev informeret om behandlingsmulighederne. Den 5. januar 2021 blev det noteret, at tanden ikke kunne bevares, da der ikke var meget tand tilbage efter, at kronen var knækket af. Det blev vurderet, at årsagen hertil var forkert kroneudformning.

Patienten søger nu om erstatning for tab af tand og den skadesudbedrende behandling

1. instans afgørelse:

I brev af 10. juni 2021 traf Tryg afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Tryg fandt, at patienten ikke er påført en skade som følge af behandlingen hos tandlægen.

Tryg fandt i den forbindelse at røntgenbillede af den 12. februar 2020 dokumenterer, at tanden +5 har en brudflade svarende til bunden af amalgamfyldningen i nabotanden +6. Tanden +5 er forsynet med en amalgamfyldning, og der ses en tyk cementkrone over rodfyldningen. Desuden blev der indledt kronebehandling af tanden den 13. februar 2020.

Tryg fandt videre, at der var en markant svækkelse af tanden, og på røntgenbillede af den 29. december 2020 fremstår tanden uden krone, hvor der ses en tilsvarende svækkelse. På rodens fremadvendende side er stubben lavest, men minimalt lavere end tilfældet før kronebehandling.

Tryg fandt herefter, at tanden +5 kan bevares ved en støbt opbygning og metalkeramisk krone. Omgørelse af kronebehandlingen er en sag mellem patienten og den tandlæge, der udførte behandlingen.

Tryg fandt videres, at hvis tanden +5 mistes, er det overvejende sandsynligt som følge af bruddet i februar 2020 og ikke som følge af den anmeldte kronebehandling. Det vil sige, at tanden muligvis mistes som følge af grundlidelsen, bruddet. Patientens grundlidelse beskriver forhold ved patienten eller tanden selv, som ikke skyldes den anmeldte behandling.

Patienten er derfor ikke berettiget til erstatning efter behandling hos tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Trygs afgørelse af 10. juni 2021 med den af Tryg anførte begrundelse.

 

Nævnet finder, at tanden +5’s nuværende behandlingsbehov svarer til det behov, der var forud for den udførte kronebehandling. Den udførte kronebehandling er derfor ikke årsagen til det nuværende behandlingsbehov.

 

Nævnet tiltræder derfor Trygs afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.