1128-07

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 23. august 2007.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 65-årig kvinde, der den 13. november 2006 startede i behandling for caries af tænderne 7+, 6+, 5+ og 4+. Behandlingen startede med rodbehandling af tanden 7+ og i forbindelse med denne behandlingen blev patienten lokalbedøvet. Efterfølgende havde patienten store smerter fra tanden.

Codan traf den 23. august 2007 afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade.

Patienten ankede Codans afgørelse, idet hun mente, der var sket en skade i forbindelse med lokalbedøvelsen.

1. instans afgørelse:

I brev af 23. august 2007 traf Codan afgørelse om, at der ikke var sket en erstatnings-berettigende skade efter Lov om Patientforsikring § 1 og § 2. Det fremgik, at patienten den 13. november 2006 havde fået foretaget rodbehandling af tanden 7+. I forbindelse med behandlingen blev patienten lokalbedøvet. Efterfølgende var der store smerter fra tanden.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 23. august 2007 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at der opstod en blodansamling, fordi der under bedøvelsen blev perforeret et blodkar, hvilket ikke er en usædvanlig hændelse. Dette ligger inden for, hvad man generelt må tåle, og det er almindeligvis en tilstand, der heles med tiden.

Da De ifølge Deres brev af 26/3/09 har fravalgt undersøgelsen på Rigshospitalet, idet De synes det går bedre og således ikke har ønsket at medvirke til yderligere udredning af sagen, ses der ikke at være grundlag for erstatning i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.