1231-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 21. august 2009 stadfæstet Codans afgørelsen af 8. april 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 21-årig kvinde, der fik den 5. januar 2005 foretaget rodbehandling af tanden 6+ og efterfølgende plastfyldning. Efter rodbehandlingen knækker tanden og denne repareres med påsætning af krone. Tanden mistes imidlertid på grund af betændelse og patienten søger erstatning til implantatbehandling.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. marts 2008 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade, idet tanden 6+ med overvejende sandsynlighed kunne være bevaret, hvis tandlægen havde handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialisttandlæge ville have handlet under de givne forhold. Forsikringen dækkede udgifterne til implantatbehandling efter regning. Begrundelse var, at der i forbindelse med rodbehandlingen ikke var anvendt kofferdam, ikke indført rodmål for alle tandens rødder, rodkanalen har været overfyldt og der er tegn på, at en ekstra rodkanal ikke er behandlet. I forbindelse med restauration med porcelænskrone kan konstateres en upræcis kanttilslutning. Tanden mistes efterfølgende pga. betændelse, der formentlig skyldes rodbehandlingen. Codan finder det overvejende sandsynligt, at tanden kunne være bevaret ved optimal behandling.

Endvidere har Codan meddelt den skadevoldende tandlæge indledningsvis ved en akterskrivelse og efterfølgende ved en afgørelse af 8. april 2008, at behandlingen betragtes som mangelfuld, hvorfor Codan kræver tilbagebetaling svarende til omgørelsesudgiften ved behandling med ny krone på implantat.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 8. april 2008 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at det fremgår af de foreliggende røntgenbilleder, at kronen på tanden 6+ har insufficient kanttilslutning.

Nævnet tiltræder derfor, at Codan kræver tilbagebetaling svarende til omgørelsesudgiften ved behandling med ny krone på implantat.