1306-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. oktober 2008 om, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 54-årig mand, der i 2002 får restaureret tand +6 med en metalkeramikkrone. I april 2008 henvender patienten sig hos sin nuværende tandlæge med kuldefølsomhed i tanden. Nuværende tandlæge foreslår undersøgelse af vitalitet. Såfremt denne er normal skal der ny plo/mk krone og hvis ikke foreslår nuværende tandlæge rodbehandling, stift, plo og ny krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. oktober 2008 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade. Begrundelsen herfor er, at Codan på baggrund af materiale fra restaureringen af tand 6+ kan konstaterer, at tanden ses med en spalte mellem kronen og tanden 6+ på den bagudvendende flade. Der er ligeledes diagnosticeret caries i området og tegn på rodspidsbetændelse. På den baggrund vurderer Codan, at det er overvejende sandsynligt, at såfremt der er tale om rodspidsbetændelse, da skyldes denne et henfald af nervevævet (nekrose), som følge af beslipning af tanden 6+ forud for kronebehandlingen. Dette er almindeligt forekommende og kan ikke bebrejdes behandlende tandlæge, hvorfor der ikke kan ydes erstatning herfor. Den påkrævede behandling betegnes som omgørelse.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Allerede fordi der ikke på det foreliggende grundlag kan konstateres, at der foreligger en skade på nerven i tanden 6+, stadfæster Tandskadeankenævnet Codans afgørelse.

 

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

 

En erstatningsberettigende skade ville foreligge, såfremt det godtgjordes, at der var en behandlingskrævende skade på nerven som følge af caries forårsaget af den observerede defekt ved kronen.