1313-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 3. november 2008 om, at der ikke kan ydes erstatning i sagen, da der med overvejende sandsynlighed ikke er sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 69-årig kvinde, som januar 2007 fik en helprotese i overmunden Allerede efter få dage klagede patienten pga trykken.Patienten var i behandling for en tumor i låret. I denne forbindelse får patienten medicin til modvirkning af metastaser, hvilket indebærer, at gummen i overmunden forsvinder. Patienten har på kæbekirurgisk afdeling på Glostrup Hospital fået fjernet en del af kæbeknoglen.

1. instans afgørelse:

I brev af 3. november 2008 meddeler Codan at der ikke kan ydes erstatning i sagen, da der med overvejende sandsynlighed ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til KEL. Codan redegør for de udbedringer, der har været for tryksår siden helprotesen indsættes. Det er normalt, at der er tryksår efter indsættelse og dette behandles med beslibninger af protesen. Det er også normalt at protesen efter en tid virker for stor, hvilket man behandler med rebasering. Mellem den 18. juni 2007 og den 2. oktober 2007 er der ikke notater om, at der er problemer med helprotesen, hvorefter der er hospitalsnotat om akut behandling for knogledød i kæben som følge af lægemidlet bifosfonat. Codan finder det således overvejende sandsynligt, at der er tale om en lægemiddelskade.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeanknævnet stadfæster Codans afgørelse af den. 3. november 2008 med de af Codans anførte grunde.
Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettiget skade i hendhold til Lov og klage og erstatning i sundhedsvæsenet, § 19, stk.1.