1314-08

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har d. 29. maj 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 10. oktober 2008 om, at der ikke kan ydes erstatning, da der ikke er sket en erstatningsberettiget skade.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 62-årig kvinde, hvor der i forbindelse med en rodbehandling af +5 sker en parietal perforation. Patienten får derfor erlagt betaling tilbage fra tandlægen. 8 år senere opstår to bylder ved tandroden, som fjernes med laserbehandling, men der opdages en rodspidsbetændelse, som nødvendiggør rodresektion.

1. instans afgørelse:

I brev af 10. oktober 2008 meddeler Codan, at der ikke kan ydes erstatning, da der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til patientforsikringsloven. Begrundelsen herfor er, at det ikke er gennemboringen af tanden +5, som er den sandsynlige årsag til betændelsen, der i 2008 medfører rodspidsresektion. Dette støttes af røntgen af tanden fra henholdsvis 29. august 2000 og 11. januar 2008, der viser at rodkanalen i tanden er tillukket, og det har derfor ikke været muligt at foretage en normal rodbehandling. Behovet for rodbehandling vurderes at skyldes den tillukkede rodkanal og ikke den gennemboring, der sker i 2000. Der er således ikke påført patienten en ekstra udgift, som følge af en skade i forbindelse med en tandbehandling.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 10. oktober 2008.

 

Nævnet finder ikke, at der er årsagssammenhæng mellem den parietale perforation og den senere konstaterede rodspidsbetændelse. Der er derfor ikke sket en erstatningsberettigende skade i forbindelse med perforationen.

 

Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om Patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1.