1364-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 29. oktober 2008.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 66-årig kvinde, som i december 2003 fik konstateret løsning af broen regio 7+ til 4+. Tanden 4+ var svækket af en fraktur, at den på røntgen ses med meget beskeden resttandsubstans. Tanden blev rodbehandlet og forsynet med en korrekt dimensioneret rodstift og opbygning, hvorefter en ny bro blev fremstillet på tænderne 7+ til 4,3+. Den 18. august 2008 henvendte patienten sig med grim smag fra tanden i overkæben og lette smerter. Det blev konstateret, at der var en dyb poche på tanden 4+’s yderside, og at roden 4+ er revnet på langs. Patienten ønsker erstatning for en ny bro, hvis man ikke kan fjerne tanden uden at det kan ses.

1. instans afgørelse:

I brev af 29. oktober 2008 traf Codan afgørelse om, at der med overvejende sandsynlighed ikke var sket en erstatningsberettigende skade jf. Lov om patientforsikring § 1. Codan har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at den vertikale rodfraktur med overvejende sandsynlighed har årsag i tandens svækkede tilstand som følge af den oprindelige grundlidelse og den nødvendige behandling af denne i 1993. Det er derfor ikke en behandlingspåført fysisk skade, og der kan derfor ikke ydes erstatning i henhold til Lov om patientforsikring.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

Afgørelse

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 29. oktober 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at den vertikale rodfraktur på tanden 4+ med overvejende sandsynlighed har årsag i tandens svækkede tilstand som følge af den oprindelige grundlidelse og således ikke skyldes behandlingen af denne i 1993.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1.