1373-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 ændret Codans afgørelse af 24. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 43-årig kvinde, der fik foretaget rodbehandling af tanden 6- med rodfyldning den 11. december 1997. I januar 1998 er det noteret på baggrund af røntgen ”opklaring interradikulært – obs f. perietal perf eller højtbeliggende bikanal. Der foreslås ikke behandling. Røntgen fra maj 1999 beskriver ingen forværring. August 1999 noteres: ad 6- overvejes retroplast (kirurgisk rodbehandling) eller ekstraktion eller fortsat kontrol. Den 31. januar 2000 er det noteret vedr. 6-: evt. ex.-overvej – retroplast eller hemisektion af 6-. Den 22. november 2000 er det noteret, at der er stor interradikulær opklaring, og at patienten er informeret om den interradikulære proces. Patienten søger derfor nu om erstatning for tand: implantat og krone.

1. instans afgørelse:

I brev af 24. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at skaden ikke er omfattet af forsikringen i henhold til Lov om patientforsikring § 19, da erstatningskravet ikke er anmeldt indenfor 5 år efter, at du har fået kendskab til skaden.

Codan har i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af journaloptegnelserne fra november 2000, at patienten er blevet informeret om den interradikulære proces.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 24. januar 2009.

 

Nævnet finder ikke, at der er grundlag for at antage, at De er blevet informeret om skadeårsagen og det heraf følgende behandlingsbehov. Nævnet lægger herved vægt på, at det af journalen fra 1999 og 2000 alene fremgår, at De blev informeret om betændelsestilstanden, men ikke om, at denne muligt skyldtes en parietel perforation. Som følge heraf har den 5-årige forældelsesfrist været suspenderet, indtil De i 2008 blev gjort opmærksom herpå. Deres krav i den anledning er derfor ikke forældet.

 

Nævnet finder, at der er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.

 

Der er ret til erstatning for udgifterne til genetablering af tanden 6-, formentlig i form af et implantat. Behandlingsforslag skal fremsendes til godkendelse hos Codan. I erstatningen fratrækkes der udgifter til nødvendig behandling af tanden, hvis skaden ikke var sket, dvs. udgifter til opbygning og krone, skønsmæssigt fastsat til i alt 7.500 kr.