1376-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 9. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 51-årig kvinde, der fik foretaget en rodbehandling af tanden +6 den 2. februar 2005. I forbindelse hermed sker der en afbrækning af et rodinstrument i tandens forreste og yderste rod. 3½ år efter konstateres det, at tanden nu har betændelse og må fjernes.

1. instans afgørelse:

I brev af 9. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1.

Codan vurderer i den forbindelse, at den knækkede rodfil ikke har medført negative konsekvenser, da tanden mistes af andre årsagen end den knækkede rodfil. Årsagen til tabet af tanden +6 skyldes totalbetændelse på tandens bagerste og yderste rod.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 9. februar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at årsagen til at tanden +6 mistes er totalbetændelse også på tandens bagerste og yderste rod, hvilket allerede var til stede i 2005. Den knækkede rodfil har derfor ikke medført negative konsekvenser for tanden, da betændelsen på den bagerste rod alene ville have medført, at tanden mistedes.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.