1379-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 15. januar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en 53-årig kvinde, der fik rodbehandlet tanden -6 på grund af dyb caries. Den 15. juli 2008 henvender patienten sig til en ny tandlæge, da hun har smerter i tanden -6. Tandlægen konstaterer, at der er betændelse mellem rødderne på -6, og at der er nødvendigt at trække tanden ud. Patienten søger derfor om erstatning for den mistede tand -6 samt for etablering af bro -5 til -7.

1. instans afgørelse:

I brev af 15. januar 2009 traf Codan afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade, der med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis der var handlet i overensstemmelse med, hvordan en erfaren specialist ville have handlet under de givne forhold jf. Lov om patientforsikring § 2, stk. 1, nr. 1, jf. § 1, stk. 1. Codan dækker derfor udgiften for fjernelse af tanden -6 og fremstilling af treleddet bro til erstatning af tanden. Dog fratrækkes udgiften til rodresektion af forreste rod, opbygning og krone til -6, da disse behandlinger var nødvendige, hvis skaden ikke var sket. Denne udgift er skønsmæssigt fastsat til 9.500 kr.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 15. januar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at tanden -6 med overvejende sandsynlighed ville kunne være behandlet med rodsektion, opbygning og krone med god prognose og at tanden ikke var udtrækningsmoden af anden årsag. Årsagen til, at tanden mistes, er derfor med overvejende sandsynlighed den parietale perforation.

 

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden -6 i henhold til Lov om patientforsikring § 1, stk. 1, jf. § 2, stk. 1, nr. 1.