1380-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 23. september 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 20. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 42-årig mand, der oplyser, at han den 1. juli fik undersøgt sine tænder for at finde årsagen til, at der var ømme steder ved hans tænder. Ifølge patienten vurderede behandleren, at det skyldes for høje plastfyldninger, og tænderne blev derfor slebet. Patienten klager nu over, at behandleren har slebet hans tænder helt i stykker, hvilket har medført, at tænderne gør ondt hele tiden. Patienten ønsker derfor genopretning af tænderne til fuld brugbar stand uden smerter.

1. instans afgørelse:

I brev af 20. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1. Codan har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at der er fremlagt udførlig, kontinuerlig journal over behandlinger og samtaler på klinikken, og der er ingen tegn på, at der kan være opstået en behandlingsmæssig skade.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 23. september 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 20. februar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

Nævnet finder ligesom Codan, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen den 1. juli 2008 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1.

 

Nævnet finder på baggrund af journaloptegnelserne ikke, at der er grundlag for at antage, at der er sket en uhensigtsmæssigt kraftig beslibning af tænderne.