1410-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 7. maj 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 35-årig kvinde, der i januar 2009 skulle have rodbehandlet tanden +6 på grund af rodspidsbetændelse. I forbindelse med rodbehandlingen skete der en gennembrydning af den forreste og yderste rod på tanden +6, hvilket kan ses på røntgen dateret d. 16. januar 2009. Patienten søger nu om erstatning for mistet tand.

1. instans afgørelse:

I brev af 7. maj 2009 traf Codan afgørelse om, at der var sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af tanden +6 i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 1, jf. § 19, stk. 1. Codan lagde vægt på, at der var sket en gennembrydning af den forreste og yderste rod på tanden +6, hvilket ses på røntgenbillede dateret den 16. januar 2009.

Forsikringen dækker derfor den skadesudbedrende behandling af tanden +6 med en kirurgisk rodbehandling af den skadede rod. Der ydes dog ikke erstatning til rodbehandling, opbygning eller kronebehandling af tanden +6, da denne behandling under alle omstændigheder skulle være udført for at bevare tanden på længere sigt.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende afgørelse:

 

 

 

 

 

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 7. maj 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

 

 

 

 

 

Nævnet finder ligesom Codan, at der er sket en erstatningsberettigende skade ved behandlingen af 6+ i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

 

 

 

 

 

Nævnet finder derfor, at forsikringen dækker den skadesudbedrende behandling af tanden +6 med en kirurgisk behandling. Forsikringen kan dog ikke dække den efter-følgende opbygning og kronebehandling, da denne behandling under alle omstændighed-er skulle være udført for at bevare tanden på længere sigt.

 

 

 

 

 

Nævnet finder desuden, at der ikke foreligger dokumentation for merudgifter, dokumen-tation for godtgørelse for svie og smerte og dokumentation for øvrige gener som følge af skaden. Hvis De har dokumentation herfor, kan De indsende dokumentationen til Codan, som herefter vil tage stilling hertil.