1411-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 28. oktober 2009 stadfæstet Codans afgørelse af 16. februar 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 66-årig mand, der i april 2006 knækkede tanden -6. I den forbindelse blev tanden forsynet med en metalkeramikkrone. På grund af smerter i tanden, blev den rodbehandlet i foråret 2007. Ca. 1 år efter var der igen smerter og hævelse og der blev iværksat en revision af rodbehandlingen. Patienten søger derfor om erstatning for udgiften til denne revision

1. instans afgørelse:

I brev af 16. februar 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1. Codan har lagt vægt på, at der er udført en del behandling af tanden -6, men ikke en forringelse af patientens tandstatus, da behandlingerne kunne udføres på samme præmisser som ved kronebehandlingen start. Desuden er omgørelse ikke omfattet af forsikringens dækning. Der er dermed ikke sket en fysisk skade i forbindelse med behandlingen og der kan ikke ydes erstatning i henhold til patientforsikringsloven.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 16. februar 2009 med den af Codan anførte begrundelse.

Nævnet finder ligesom Codan, at selve det forhold, at der efter kronebehandlingen opstod behov for rodbehandling, ikke udgør en erstatningsberettigende skade. Revision af rodbehandlingen er udtryk for en omgørelse af behandlingen, som ikke har forringet tandens status. Udgifter til omgørelse dækkes ikke af forsikringen. Det har derfor ikke betydning for afgørelsen, om rodbehandlingen blev udført korrekt. Hvis der ønskes fremsat krav om tilbagebetaling af honoraret herfor, må dette rejses over for Regionstandlægenævnet, som anført i Codans afgørelse.

Nævnet tiltræder derfor Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1.