1420-09

Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har den 20. november 2009 ændret Codans afgørelse af 12. marts 2009.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 55-årig kvinde, der fik foretaget rodbehandling af tanden +6 med efterfølgende kronepåsættelse i 2006. Røntgen fra 2007 viser, at tanden er med en ikke rodfyldt rod (forreste/ yderste) og svarende til denne rod, er der rodspidsbetændelse. Der er derfor nu behov for en fornyet rodbehandling og eventuel kronebehandling. Patienten søger derfor om erstatning for disse udgifter.

1. instans afgørelse:

I brev af 12. marts 2009 traf Codan afgørelse om, at der ikke med overvejende sandsynlighed er sket en erstatningsberettigende skade i henhold til Lov om patientforsikring § 1.

Codan har lagt vægt på, at behandlingen med rodbehandling og krone muligvis ikke har opfyldt forventningerne, men behandlingen kan omgøres under samme forudsætning som den oprindelige behandling. Et eventuelt krav om tilbagebetaling for den første behandling må derfor i stedet fremføres overfor tandlægen.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet har på et møde den 20. november 2009 truffet følgende

 

Afgørelse

 

Tandskadeankenævnet ændrer Codans afgørelse af 12. marts 2009.

 

Nævnet finder, at bedst mulig behandling ville have indebåret, at alle rødder på tanden +6 var blevet rodbehandlet i 2006. Hvis den rod, som ikke blev rodbehandlet i 2006, kan rodbehandles nu, foreligger der ingen skade. Hvis det derudover er nødvendigt at gennemføre kirurgisk rodbehandling, udgør dette en skade, og der er derfor ret til erstatning til udgifterne hertil. Behandlingsoverslag skal fremsendes til Codan til godkendelse.