1811-11

Skadetype:
Afgørelsetype: Afvist - Ikke sket skade – PFL § 1.1/KEL § 19.1.
Ankenævnsafgørelsen: Afgørelse stadfæstet
Behandling: Implantologi - Implantatbehandling - lege artis
Tandskadeankenævnet har på et møde den 24. august 2011 stadfæstet Codans aførelse af 22. november 2010.

Hændelsesforløb:

Sagen drejer sig om en nu 45-årig kvinde, der fik rodbehandlet tanden -6 i november 1993 og efterfølgende kronebehandlet tanden. I 1999 skiftede patienten tandlæge, som patienten regelmæssigt konsulteret. Den 27. juni 2003 henvendte patienten sig med smerter fra tanden -6. Der blev taget røntgen og behandlet med penicillin. Desuden blev patienten henvist til nærmere udredning hos en kirurg. Ved undersøgelse den 12. februar 2004 var der ingen gener fra tanden -6, men patienten blev igen henvist til kirurg. Den 18. marts 2004 afslog patienten hos kirurgen tilbud om en operation, der kunne endeligt klargøre årsagen til betændelse og behandle den. Ved de regelmæssige undersøgelser den 6. februar 2008 og den 8. juni 2009 var der ingen gener fra -6. Patienten henvendte sig telefonisk den 28. december 2009, da der var en lugt af betændelse fra munden. I marts 2010 var der gener fra venstre side af underkæben, som blev lokaliseret til tænderne -6 og -7. Der blev konstateret en defekt i tanden -7, som blev lavet i plast. Der var dog stadig gener fra tanden -6 i form af ømhed ved tygning, og patienten blev derfor tilbudt en recept på penicillin. På en rejse i april 2010 var den en akut opblussen af betændelsen, og patienten henvendte sig til en tandlæge i Canada den 15. april 2010. Her blev der diagnosticeret en total betændelse på den bagerste af tandens rødder. Tanden blev derfor efterfølgende trukket ud hos anden tandlæge.

Patienten søger derfor nu om erstatning for udgifterne til et implantat.

1. instans afgørelse:

I brev af 22. november 2010 traf Codan afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1 og § 20, stk. 1.

Codan fandt, at patienten ikke med overvejende sandsynlighed er blevet påført en skade i forbindelse med tandbehandlingen.

Codan fandt, at en nøje granskning af røntgen godtgør en ekstra tværgående rodkanal i den bagerste rod på tanden -6. Denne anatomiske variant/ grundlidelse medfører, at tanden ikke kan behandles med almindelig rodbehandling gennem tandens åbning, men skal behandles med en kirurgisk rodbehandling. Tænder med bikanaler har en forringet prognose begrundet alene i tandens anatomi.

Codan fandt endvidere, at patienten er blevet tilbudt adækvat behandling og har afvist tilbud herom. På den baggrund findes patienten under alle omstændigheder ikke at have overholdt almindelige regler om tabsbgrænsningspligt. Dermed foreligger der ikke en skade i lovens forstand.

Hvorvidt tanden i perioden 1994-1997 burde være forsynet med en krone, uden der forinden forelå et røntgenbillede af rødderne, er en sag mellem tandlægen, der har udført denne behandling med krone og patienten.

Tandskadeankenævnets afgørelse:

Tandskadeankenævnet stadfæster Codans afgørelse af 22. november 2010 men med ændret begrundelse.

 

 

Nævnet finder, at røntgenbillede af 15. april 2010 fra den canadiske tandlæge, Glen Partnoy viser, at der er tegn på en betændelsestilstand udgående fra rodspidsen på den bagerste rod på tanden -6. Bedst mulig behandling af denne betændelsestilstand ville have været kirurgisk rodbehandling efter akut antibioticumbehandling. Tanden blev imidlertid trukket ud, således at kirurgisk rodbehandling ikke er mulig. Der kan således foreligge en skade ved selve tandudtrækningen, men da denne er sket i Canada, falder den uden for patientforsikringens dækningsområde. Der er derfor uden betydning, hvad der er blevet informeret om i 2003, og om der var en ekstra kanal, da det afgørende er, at der var en betændelsestilstand i april 2010, som ikke blev behandlet adækvat.

 

 

Nævnet tiltræder således Codans afgørelse om, at der ikke er sket en erstatnings-berettigende skade i henhold til Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 19, stk. 1 og § 20, stk. 1.