Skip to content

Patientforsikringsloven

For Tandlægeforeningens Praksisforsikring gælder Lov om Patientforsikring, Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og erstatning og godtgørelse fastsættes efter reglerne i Lov om Erstatningsansvar, jf. forsikringsbetingelserne.Nedenstående er derfor lovene i deres fulde ordlyd.
Patientforsikringsloven
Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Erstatningsansvarsloven

Kapitel 1: Erstatningsomfang

Erstatningsomfang

Kapitel 2: Erstatningsordningens organisation

Erstatningsordningens organisation

Kapitel 3: Lægemiddelforsikringsordning

Lægemiddelforsikringsordning