Persondatapolitik

 

Generelt:

Personoplysninger er alle informationer, som kan bruges til at identificere en person. Som eksempler kan nævnes: navn, cpr.nr., helbredsoplysninger, adresse, emailadresse, telefonnr. eller IP-adresse.

Når du klager til Tandskadeankenævnet, har du allerede ved anmeldelsen til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning skrevet under på, at der må indhentes oplysninger fra behandlere, offentlige myndigheder m.v. Disse oplysninger behandler vi fortroligt.

Vi videregiver og/eller sælger ikke data om dig til tredje part uden indhentelse af dit samtykke hertil, medmindre lovgivningen kræver det.

Tandskadeankenævnet opbevarer dine oplysninger, så længe lovgivningen tilsiger det.

Cookies:

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. For yderligere information, klik her.

Sikkerhed:

For at beskytte dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive slettet, ændret, offentliggjort, eller komme til uvedkommendes kendskab m.m. har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer dette.

Links til andre hjemmesider:

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlig for disse hjemmesiders indhold og deres håndtering af personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du ved anvendelsen af disse hjemmesider, læser deres politikker herfor.

Persondatalovgivningen:

Lovgivningen giver dig visse rettigheder. Bl.a.:

- ret til at få information fra den dataansvarlige om, at der indsamles oplysninger om dig.

- ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.

- ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted.

- ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette.

Hvis du ønsker at høre mere om dine rettigheder, kan du kontakte Tandskadeankenævnets sekretariat.

For yderligere information:

Vores uddybende persondatapolitik

link til databeskyttelsesloven

link til persondataforordningen

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger/ data, har du mulighed for at kontakte Datatilsynet.

I øvrigt forbeholder vi os retten til at opdatere og/eller ændrer ovenstående, således at det altid er i overensstemmelse med lovgivningen på området, eller når vi finder det nødvendigt.  I den forbindelse vil der blive indsat en revideringsdato. Vi opfordrer derfor til, at du regelmæssigt læser vores politikker.