Skip to content

Nævnsmedlemmer

 

Oversigt over nævnsmedlemmer og suppleanter pr. 1. september 2022

Formand : Gitte Cordes, dommer i Københavns Byret
Formand : Ulrik Finn Jørgensen, dommer i Retten i Lyngby

Næstformand : Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen
Næstformand : Charles Conrad, vicedirektør i STPK, bl.a. i Ankenævnet for Patienterstatningen

Nævnets øvrige medlemmer :

Marie Frank-Nielsen, jurist i Forbrugerrådet Tænk
Tina Jønsson, repræsentant fra Forbrugerrådet Tænk
Charlotte Lindstrøm, specialkonsulent i Danske Regioner
Lasse Sveistrup, juridisk konsulent i Danske Regioner
Arno Poulsen, tandlæge
Kenneth S. Svendsen, tandlæge
Libana Raffoul Bjørnstrup, tandlæge
Nina Bonding, tandlæge
Rasmus Kriegbaum, tandlæge
Torben Steen Schønwaldt, tandlæge

Suppleanter:

Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen